Wydrukuj tę stronę
piątek, 26 lutego 2021 12:12

Wszystkie zabytki poza dofinansowaniem ministerialnym

 

W „pierwszym rzucie na liście obiektów zabytkowych, których wnioskodawcy starali się o tegoroczne dofinansowanie z MKiDN, po raz pierwszy od dawna nie znalazł się żaden z nich.

Co roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs, w ramach którego wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie do prac remontowych, konserwatorskich lub podobnych, mających na celu zabezpieczenie lub poprawę stanu zabytku. Co roku również na tej liście wśród beneficjentów figurowały instytucje lub prywatne osoby z naszego regionu, które mają w swoim posiadaniu obiekt zabytkowy, wymagający prac konserwatorskich. Środki z MKiDN stanowią poważny zastrzyk finansowy dla każdego wnioskodawcy, gdyż pozwalają na realizację nierzadko trudnych zadań, wymagających sporych nakładów.

Na tegorocznej liście beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie, nie znalazł się żaden projekt z powiatu gnieźnieńskiego - wszystkie znalazły się poniżej "granicy" puli środków i jedyną szansą dla wszystkich jest skierowanie odwołania do 6 marca br. Szanse tu są jednak o wiele mniejsze. W ogólnej puli do dyspozycji było 112 626 000 złotych, z czego 97 777 000 złotych w trybie konkursowym, a dla odwołujących się - 14 848 000 złotych. Jak pokazują przykłady lat poprzednich - odwoływać się zawsze trzeba, gdyż szansa na uzyskanie środków wciąż istnieje.

Na liście projektów, które mogą starać się o środki w odwołaniu, znajdują się:

  • Archidiecezja Gnieźnieńska - prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji katedry wraz z izolacją fundamentów, wieże ceglane, kartusz herbowy 
  • Prywatny inwestor - dawny dwór Walewskich i Kochanowskich z Miłonic przy ul. Zamiejskiej - remont stropu, odtworzenie stolarki okiennej oraz drzwiowej,
  • Powiat Gnieźnieński - remont elewacji Zespołu Szkół Ekonomicznych 
  • Parafia pw. św. Trójcy w Gnieźnie - konserwacja ołtarza przyściennego z obrazem Koronacji NMP z Kaplicy Literackiej
  • Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie - prace konserwatorskie przy dachach przybudówek kościoła oraz prace konserwatorskie elewacji
  • Parafia pw. WNMP w Trzemesznie - konserwacja wnętrza bazyliki ściany nawy głównej pod kopułą na skrzyżowaniu z transeptem do drugiego gzymsu

 

1 komentarz