Wydrukuj tę stronę
wtorek, 15 listopada 2016 09:28

Zamówienie na nadzór dla szpitala

 
Zamówienie na nadzór dla szpitala wizualizacja projektu

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłosił przetarg na usługę nadzoru budowlanego dla naprawy i dokończenia budynku D przy gnieźnieńskim szpitalu.

Pod koniec listopada br. wybrany zostanie oferent, który zgłosi się do zamówienia ogłoszonego przez gnieźnieński ZOZ. Jego przedmiotem jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem będzie zarządzanie, kontrola i nadzór nad wykonaniem inwestycji pn.  „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”- Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. Jest to jeden z ostatnich etapów, poprzedzających ogłoszenie przetargu na prace inwestycyjne, których zadaniem będzie rozpoczęciem naprawy niedokończonego budynku D.

Przedmiot zamówienia, dzięki któremu zostanie wyłoniony nadzór, realizowany będzie z wykorzystaniem prawa opcji, a zakresem podstawowym objęto I etap inwestycji obejmującej lata 2017 i 2018, dlatego okres obowiązywania zamówienia trwa do 31 października 2018 roku i dotyczy przede wszystkim naprawy i dokończenia budowy budynku D, który czeka na wykonanie od kilku lat. W ramach tego zadania wykonawca będzie musiał nie tylko pełnić nadzór inwestycyjny, realizować zadania przyjęte w harmonogramie czy zapewnić prawidłową obsługę inwestycji, ale także pilnować zgodności dokumentacji projektowej i wykonywanych zadań czy wspierać zamawiającego (ZOZ) we wszystkich czynnościach związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że w przypadku budowy budynku D przed kilku laty, wstrzymanie tej inwestycji wynikało właśnie z uwagi na nieodpowiedni nadzór. W jego wyniku powstały błędy konstrukcyjne, które teraz inwestor zamierza naprawić, by można było kontynuować rozbudowę. Planuje się, że przetarg na prace inwestycyjne przy szpitalu mógłby zostać ogłoszony w grudniu 2016 roku lub na początku 2017 roku.

 

3 komentarzy