Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 22 lutego 2016 14:20

Ponad 100 milionów złotych dla regionu - porozumienie podpisane!

 
Ponad 100 milionów złotych dla regionu - porozumienie podpisane! fot. Rafał Wichniewicz

W przeciągu kilku najbliższych lat do powiatu gnieźnieńskiego trafi ponad 100 milionów złotych, które przeznaczone zostaną na różne projekty przygotowane w ramach OSI.

W budynku Starego Ratusza wszystkie strony porozumienia dokonały 22 lutego podpisania Mandatu Terytorialnego Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Jest to jeden z systemów dofinansowywań dla samorządów i instytucji lokalnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Do tego projektu zaliczono byłe miasta wojewódzkie w Wielkopolsce - Konin, Leszno, Piłę, a dodatkowo z uwagi na potencjał społeczny, gospodarczy i znaczenie historyczne - także Gniezno. Łączna wartość wszystkich projektów, które trafią na teren powiatu gnieźnieńskiego, wynosi prawie 23 miliony 584 tysiące Euro.

Pierwsze negocjacje w sprawie przystąpienia do OSI rozpoczęły się w styczniu 2014 roku, a przez kolejne dwa lata trwały spotkania sygnatariuszy i stron zainteresowanych wspólnymi projektami. Trwało także docieranie pewnych pomysłów, a czasami nie brakowało bardzo gorących dyskusji w sprawie, szczególnie dotyczącej szpitala miejskiego: - Cieszę się, że możemy się spotkać w tym szczęśliwym dniu podpisania mandatu terytorialnego, co wieńczy pierwszy etap nad gnieźnieńskim OSI. Myślę, że to przede wszystkim efekt  dobrego porozumienia między samorządami, dotyczącego wyboru fiszek projektowych i tematów, które wspólnie zdecydowaliście się realizować w ramach tych środków. Pamiętamy te spotkania, szczególnie w Gnieźnie towarzyszyły nam emocje w trakcie tych dyskusji, gdzie na pierwszym miejscu znajdował się szpital, a my mieliśmy ustalone zasady i obszary, które w ramach OSI miały się znaleźć. Jak wiemy, OSI jest naszym pomysłem jak odpowiedzieć na europejską politykę miejską i kwestie rozwiązania kluczowych problemów w relacjach miasto - obszar podmiejski - mówił się do wszystkich Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Podpisania dokumentu, poza stroną wojewódzką dokonali przedstawiciele wszystkich gmin - sygnatariuszy: Łubowo, Witkowo, Czerniejewo, Niechanowo oraz Kłecko, a także Powiatu Gnieźnieńskiego i Miasta Gniezna.

Zanim jednak pieniądze trafią do naszego regionu, najpierw muszą się odbyć odpowiednie konkursy na projekty przygotowane przez samorządy czy instytucje. Kwota przyznana gnieźnieńskiemu OSI jest jednak gwarantowana i tylko złe wydanie środków lub ich rozliczenie, może zagrozić odebraniem funduszy. Łącznie na teren powiatu gnieźnieńskiego trafi 102 miliony 403 tysiące złotych, które zostanie wykorzystane na osiem projektów twardych i około 7 mln złotych na projekty miękkie.

Projekty twarde:

 • Nowa droga wojewódzka pn. Obwodnica Południowa Miasta Gniezna stanowiąca połączenie drogi wojewódzkiej nr 260 poprzez drogę krajową nr 15 z drogą ekspresową S5 - wartość 21 mln 250 tys. złotych (wkład własny 4 mln 250 tys. zł). Beneficjent: Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" - Podstrefa Łubowo - wartość 17 mln zł (wkład własny 2 mln 550 tys. zł). Beneficjent: Gmina Łubowo
 • Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi - wartość 14 mln 769 tys. złotych (wkład własny 2 mln 215 tys. zł). Beneficjent: MPK w Gnieźnie, Miasto Gniezno.
 • Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - wartość 10 mln 885 tys. złotych (wkład własny 1 mln 632 tys. zł). Beneficjent: Powiat Gnieźnieński.
 • Usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych - wartość projektu 7 mln 785 tys. złotych (wkład własny 1 mln 167 tys. zł). Beneficjent: Powiat Gniezno
 • Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie gmin Powiatu Gnieźnieńskiego - wartość 15 mln 578 tys. złotych (wkład własny 2 mln 336 tys. zł). Beneficjentami są wszyscy sygnatariusze oprócz Miasta Gniezna.
 • Modernizacja drogi wojewódzkiej w granicach Miasta Witkowa - wartość projektu 4 mln 250 tys. złotych (wkład własny 850 tys. zł). Beneficjent: Gmina i Miasto Witkowo.

Projekty miękkie:

 • Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę  - wartość 504 tys. zł
 • Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie - wartość 1 mln 200 tys. zł
 • Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym do opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym - wartość 4 mln zł
 • Ograniczenie i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego - wartość 5 mln 350 tys. zł
 • Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego - 1 mln 800 tys. zł.

 

Galeria

18 komentarzy