Wydrukuj tę stronę
wtorek, 26 stycznia 2016 12:13

Program inwestycyjny zaakceptowany

 
Program inwestycyjny zaakceptowany fot. Rafał Wichniewicz

Radni zapoznali się z projektem Wieloletniego Programu Gospodarczego Miasta Gniezna na lata 2017-2020, kierując pod jego adresem kilka pytań.

WPG jest planowaniem inwestycyjnym, który ma za zadanie określić priorytetowe działania Miasta w zakresie przedsięwzięć drogowych, instalacyjnych oraz oświetleniowych na wybrany okres czasu. Pozwala on na jawne przedstawienie planów, jakie urzędnicy mają w tym zakresie na najbliższe lata, choć niejednokrotnie się zdarzało iż programy te były przedłużane z uwagi na opóźnienia powodowane różnymi czynnikami.

W poniedziałkowe popołudnie, radni Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, zapoznali się ze szczegółami WPG oraz mieli szansę na skierowanie pytań w związku z tym projektem. Na początku, założenia oraz chronologię działań na najbliższe lata, zostały przedstawione przez wiceprezydenta Jarosława Grobelnego (zobacz także: Miasto planuje inwestycje do 2020 roku). Przedstawiono m.in. kwestie, związane z przebudową ul. Pod Trzema Mostami: - To jest przede wszystkim inwestycja drogowa, która leżałaby w gestii Miasta. Jest to projekt, który nie jest w stu procentach zagwarantowany, a w najbliższych dniach mamy się spotkać z marszałkiem w tej sprawie. Droga ta w ramach dofinansowania zewnętrznego ma być brana pod uwagę, a Polskie Linie Kolejowe także są otwarte na tę inwestycję, ale również pod warunkiem otrzymania takich środków z zewnątrz. Mamy nadzieję po wyborze prezesa PLK rozmowy kontynuować. To jest zadanie zupełnie niezależne od rozbiórki pozostałych, nieczynnych wiaduktów.

W trakcie spotkania pojawił się temat południowej obwodnicy miasta, która również znalazła się w wykazie: - Kto będzie ewentualnym zarządcą tej drogi? - pytał radny Krzysztof Modrzejewski. - Docelowo ma być w gestii województwa - przekazał Jarosław Grobelny. Urzędnicy z Wydziału Inwestycji odpowiadając na pytanie dotyczące wymiany kolejnych latarni ulicznych w centrum przekazali, że ich nowe kształty podlegać decyzji konserwatora zabytków. Dotychczasowe są w złym stanie technicznym i mają miejscami poważnie skorodowane konstrukcje.

Radny Jan Szarzyński dopytywał, dlaczego zadecydowano o wcześniejszym remoncie ul. Wierzbowej, a później dopiero ul. Klonowej, która ma być w o wiele gorszym stanie technicznym. Dobór ulic do remontu starała się objaśnić Alicja Orzeł z Referatu Utrzymania Dróg: - Wybieraliśmy drogi wraz z zespołem w zależności od tego, gdzie się one znajdują i w jakim układzie komunikacyjnym, a także pod kątem stanu technicznego oraz posiadanych środków finansowych oraz robót drogowych do wykonania. W każdym roku są zadania mniejsze i większe. W 2017 mamy ul. Osiniec, Orzeszkowej, Roosevelta, Bluszczowa, co jest powiązane z inwestycjami roku poprzedniego. Te kwoty przy nich podane są kwotami maksymalnymi i później możemy do tego dopasować mniejsze ulice. Wyceniając szacunkowo ul. Wierzbową i ul. Klonową, ta druga ma gorsze warunki gruntowe i będzie to inwestycja droższa i dlatego będzie realizowana w 2018 roku.

Radny Arkadiusz Masłowski zapytał o kwestię budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego: - Zakończenie planuje się na rok 2018 i wyobraźmy sobie, że hala powstaje, a przez nowe rondo na ul. Chudoby będą jeździć ciężkie samochody, o ile w ogóle przez to skrzyżowanie przejadą. Nie trzeba będzie go zlikwidować? Ciężkie samochody na pewno rozwalą tę kostkę tam ułożoną. Co z dojazdem, który rozjadą te pojazdy na betonowej jezdni ul. Zabłockiego? Urzędnicy wyjaśnili, że inwestor po zakończeniu prac ma nakaz przywrócenia jezdni betonowej z płyt ażurowych do pierwotnego stanu na odcinku od hotelu aż do zjazdu do hali. Jednocześnie zapewniono, że w przypadku konieczności przewozu ponadgabarytowych części lub elementów konstrukcji, pojazdy mogą przejechać do hali z drugiej strony - od osiedla Ustronie.

Na kolejne pytania, dotyczące powstania południowej obwodnicy miasta Gniezna, głównie dotyczące jej przebiegu, wiceprezydent odpowiedział: - Nikt nie odważy się powiedzieć teraz, jakim śladem poprowadzona zostanie ta droga. Jeżeli OSI zostanie zatwierdzone tak, jak się mówi. My mamy informacje od urzędników z Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli mowa o akceptacji, to mówi się o terminie w lutym tego roku i jeśli zatwierdzą do tego także projekt planu transportowego, to wówczas będzie można dyskutować o realizatorze tej inwestycji czy to będzie Miasto czy Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jak zlecimy projekt, to będzie musiał być poprzedzony analizami lokalizacyjnymi, komunikacyjnymi i środowiskowymi. Nie da się wprost powiedzieć o jakichkolwiek terminach, dopóki nie znamy ustaleń w sprawie OSI oraz planu transportowego.

Decyzją wszystkich radnych, obecnych tego dnia na komisji, projekt uchwały WPG został przyjęty i trafi na środowe obrady Rady Miasta Gniezna.

Galeria

4 komentarzy