Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 02 listopada 2015 14:52

Kolejny krok do przodu ws. OSI

 

Porozumienie w sprawie dofinansowań unijnych w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji, zostało podpisane w poniedziałek 2 listopada br. Pozostaje teraz czekać na weryfikację.

Od kilku miesięcy trwały negocjacje w sprawie środków, możliwych do pozyskania w ramach OSI. Ostatecznie po wielu spotkaniach oraz wstępnych analizach projektów, które samorządy powiatu gnieźnieńskiego postanowiły zgłosić, wybrano ich łącznie 16. 

O trwających negocjacjach, zmierzających do zakończenia, informowano już w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta. W poniedziałek odbyło się ostatnie spotkanie przedstawicieli gmin i powiatu, które zakończyło się podpisaniem porozumienia ws. wspólnego podziału środków. Było to niezbędne, aby jak najszybciej skonstruować tzw. mandat terytorialny, umożliwiający ubieganie się o środki unijne za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

Z najistotniejszych inwestycji, które znalazły się na liście inwestycyjnej, na pierwszym miejscu umieszczona została Obwodnica Południowa Miasta Gniezna, stanowiąca połączenie drogi wojewódzkiej nr 260 poprzez drogę krajową nr 15 z drogą ekspresową S5 (szacowany koszt 25,5 mln złotych). Inne projekty, dotyczące regionu, obejmują m.in. system integrujący transport publiczny z ościennymi gminami, budowa sieci dróg rowerowych na terenie powiatu, modernizację drogi wojewódzkiej w Witkowie czy dofinansowanie infrastruktury edukacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Wartość wszystkich 8 projektów oszacowano na około 97 milionów złotych.

W ramach projektów "miękkich", znalazły się m.in. podniesienie poziomu szkolnictwa zawodowego oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także zorganizowanie Centrum Usług Senioralnych. Wartość tej części, również składającej się z 8 projektów, oszacowano na niespełna 13 milionów złotych. Łączna suma obu grup przekracza więc zakładane pierwotnie przyznawane 100 milionów złotych.

Niestety, brak wystarczających środków, pozostających do rozdysponowania, spowodowały odłożenie na listę rezerwową kilku innych projektów, wśród których znalazła się m.in. rewitalizacja obszaru powojskowego przy ul. Sobieskiego, budowa zintegrowanego centrum parkingowego na terenie Gniezna, zintegrowanego centrum przesiadkowego koło dworca czy przebudowa wiaduktów "Pod Trzema Mostami". Z listy ostatecznie wykreślono kompleksową przebudowę ul. Kłeckoskiej od drogi krajowej nr 5 do węzła Kłecko. 

Podpisanie porozumienia jest jednocześnie kolejnym krokiem do przyznania środków, które najwcześniej mogłyby trafić do powiatu gnieźnieńskiego w 2016 roku. 

4 komentarzy