Wydrukuj tę stronę
sobota, 02 maja 2015 16:30

Przetarg na projekty po raz drugi

 

Zbyt restrykcyjny okazał się być przetarg na opracowanie projektów przebudowy dla gnieźnieńskiego szpitala. 

Pierwszy przetarg na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla kompleksu szpitalnego przy ul. 3 Maja, zakończył się 27 kwietnia niepowodzeniem. Nie wystartował w nim żaden chętny, gdyż warunki stawiane w przetargu, okazały się być zbyt restrykcyjne dla potencjalnych wykonawców: - Mając na uwadze te doświadczenia wcześniejsze szpitala w zakresie tej inwestycji, chcieliśmy się dobrze zabezpieczyć, żeby nie przystąpiła nam do niego jakaś przypadkowa, niedoświadczona firma. Daliśmy więc kilka takich dosyć surowych wymagań, dotyczących chociażby zabezpieczenia polisy ubezpieczeniowej czy kar w przypadku nienależytego wykonania umowy. Okazało się jednak, że były one zbyt surowe z naszej strony, a oferenci bali się składać dokumenty przy tak ostrych warunkach, dlatego musimy je nieco złagodzić w niektórych zakresach, aczkolwiek niezbyt radykalnie, tak żeby zachęcić te firmy projektowe -mówi Krzysztof Bestwina, p.o. dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej. Dodał on też, że na etapie zapytań do oferty, zgłosiły się trzy duże firmy projektowe.

Wykonawca w ramach umowy będzie musiał wykonać kompleksowe projektowanie, które umożliwi przeprowadzenie robót budowlanych na terenie szpitala. W grę wchodzi nie tylko kontynuacja rozbudowy zarzuconego budynku D, ale także budowa lądowiska dla śmigłowców, adaptacja pomieszczeń dla SOR oraz inne prace w starym gmachu lecznicy (zobacz: Ruszył przetarg na projekty dla ZOZ).

Nowy przetarg został ogłoszony w minioną środę 29 kwietnia i jego zakończenie zaplanowane zostało na 11 maja.

3 komentarzy