Wydrukuj tę stronę
czwartek, 08 kwietnia 2021 14:26

Prawie 3 tys. źródeł ciepłej wody już wymienionych

 

Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w przeciągu ostatnich ośmiu lat zdemontowała już dwie trzecie indywidualnych podgrzewaczy gazowych w swoich zasobach. Prace przy tej wymianie nastąpić muszą jeszcze w przypadku ponad tysiąca lokali.

Miniona dekada w zasobach GSM odznaczyła się pracami związanymi z wymianą indywidualnych podgrzewaczy gazowych, znajdujących się w mieszkaniach. Realizacja tego zadania rozpoczęła się od wieżowca przy ul. Sobieralskiego 9, gdzie do budynku doprowadzona została ciepła woda z PEC. 

- Bezpośredni wpływ na wprowadzenie zmiany systemowej miały wydarzenia z lata 2013 r, kiedy dostawca paliwa gazowego po stwierdzeniu obecności tlenku węgla w kubaturze kilku łazienek wyłączył jedno z przyłączy, pozbawiając 55 gospodarstw domowych możliwości korzystania z gazu. Po tygodniu uzyskaliśmy możliwość warunkowego uruchomienia kuchni gazowych w tych mieszkaniach, jednak pod warunkiem jednoczesnego, trwałego odłączenia gazowych podgrzewaczy wody przepływowej. Z uwagi na brak zgody zakładu kominiarskiego w sprawie przywrócenia dalszej eksploatacji istniejącego w budynku zbiorczego systemu odprowadzania spalin gazowych, mieszkańcy stracili możliwość korzystania z ciepłej wody przez kolejne 6 miesięcy - przypomina Spółdzielnia Mieszkaniowa. Początkowa realizacja wymiany źródła ciepłej wody napotkała na pewien opór. Dopiero po przeprowadzeniu ekspertyzy, kiedy ustalono iż przewody kominowe w budynku nie zapewnią odpowiednich parametrów odprowadzania spalin, zapadła decyzja iż trzeba będzie skorzystać z przyłącza do systemu cieplika. 

- Rozpoczęte pod koniec roku prace ostatecznie zostały zakończone w lutym 2014 r. Ponieważ odcinki pionowe nowej instalacji przeprowadzono w nieczynnych zbiorczych kanałach spalinowych, ku zadowoleniu mieszkańców nie doszło do istotnych uszkodzeń budowlanych w pomieszczeniach łazienek a ostateczne straty okazały się wręcz minimalne. Przeprowadzona w sposób profesjonalny i mało uciążliwy dla mieszkańców zmiana systemowa spowodowała zainteresowanie sprawą mieszkańców sąsiednich budynków wysokich przy ul. Sobieralskiego 11 i 13, w których w krótkim czasie, bo jeszcze w roku 2014 zostały uruchomione nowe instalacje ciepłej wody - informuje GSM. Od tego momentu rozpoczęła się sukcesywna wymiana instalacji w kolejnych blokach na os. Tysiąclecia i os. Ustronie, gdzie funkcjonowały junkersy.

 

- Od roku 2013 do dziś niebezpieczne gazowe podgrzewacze wody zostały zdemontowane łącznie z 73 budynkach (w 2976 mieszkaniach), w których obecnie ciepła woda podgrzewana jest ciepłem systemowym. Tym samym, do ostatecznej realizacji zakończenia programu likwidacji junkersów i korzystania w całości zasobów nasze Spółdzielni z ciepłej wody podgrzewanej ciepłem systemowym pozostało jeszcze 45 budynków (1101 mieszkań). Podczas realizacji dotychczasowych zadań właściciele mieszkań w większości przypadków skorzystali z zaproponowanej przez Spółdzielnię zwrotnej pomocy finansowej, spłacanej w formie dodatkowej kwoty wnoszonej w comiesięcznym czynszu na indywidualne konto funduszu remontowego nieruchomości, do czasu spłaty wszystkich kosztów związanych z przeprowadzoną inwestycje. Obecnie wszystkie prace związane z wymianą źródeł ciepłej wody zostały wstrzymane z uwagi na pandemię, jednak PEC cały kontynuuje działania związane z kolejnymi zaplanowanymi przyłączami przy ul. Sikorskiego, Zabłockiego oraz Staszica. 

źródło: GSM

18 komentarzy