Wydrukuj tę stronę
czwartek, 01 kwietnia 2021 09:41

Wymień źródło ciepła w gminie Gniezno

 

Mieszkańcy gminy Gniezno mogą wkrótce składać dokumenty do programu wymiany źródeł ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Od 14 kwietnia do 14 maja br. mieszkańcy gminy Gniezno będą mogli składać wnioski o udzielenie dotacji w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”. Dotacja celowa może być udzielona na trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (tzw. „kopciuchów”) i zastąpienie go poprzez ogrzewanie gazowe. Udzielona ona zostanie wyłącznie na dofinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji zadania do których zalicza się koszty zakupu i/lub montażu nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem (należy zainstalować kocioł kondensacyjny spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A).

O dotacje mogą starać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 3 tys. złotych na lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny.

Wnioski o przyznanie dotacji będą rozpatrywane według kolejności złożenia do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel - w tym roku jest to 75 tys. złotych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Urzędu Gminy Gniezno.