Wydrukuj tę stronę
piątek, 26 lutego 2021 09:51

Wymień piec i otrzymaj dotację

 

Do 12 marca trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania. Dotychczas z takiej możliwości skorzystało już kilkuset gospodarstw.

Dotacja, na którą nabór trwa od stycznia, może zostać udzielona na trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go przez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie gazowe bądź elektryczne. Warunkiem jest skorzystanie z fabrycznie nowych wyrobów. Dofinansowanie mogą pozyskać osoby, które złożą prawidłowo wypełnione wnioski jako osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne lub przedsiębiorcy. O środki mogą ubiegać się także jednostki sektora finansów publicznych.

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2500 złotych w lokalach lub budynkach z istniejącą instalacją c.o. lub do 4000 złotych w lokalach lub budynkach bez instalacji c.o.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, ul. Lecha 6 lub pocztą na adres ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno. Po 12 marca 2021 roku tj. terminie ich dostarczenia do urzędu, dokumenty zostaną poddane ocenie pod względem formalnym - na ten rok zaplanowano w budżecie kwotę 150 tys. złotych. 

Warunkiem wypłaty dotacji jest brak zobowiązań finansowych wnioskodawcy względem miasta - środki należy rozdysponować i rozliczyć nie później niż do 31 października 2021 roku. Więcej informacji i niezbędne dokumenty znaleźć można na stronie Urzędu Miejskiego.

2 komentarzy