Wydrukuj tę stronę
środa, 24 lutego 2021 11:20

Rusza nowa inwestycja na terenie koszar

 

Na terenie powojskowym przy ul. Chrobrego ruszyła jedna z największych inwestycji mieszkalno-usługowych w centrum miasta. Mowa o zabudowie, która realizowana będzie w miejscu, gdzie do wojny stał blok koszarowy.

W lipcu 2020 roku informowaliśmy, że znalazł się nabywca nieruchomości, wystawionej na sprzedaż przez Powiat Gnieźnieński, położonej na terenie po dawnych koszarach przy ul. Chrobrego. Mowa o podłużnej działce sąsiadującej z budynkiem dawnego gimnazjum, gdzie do tej pory znajdowały się garaże i magazyny pobudowane przez wojsko. Nieruchomość o powierzchni 4195 metrów kwadratowych została zakupiona za kwotę ponad 1 mln złotych przez Eresco Sp. z o.o. sp. k. z Poznania.

W pierwszych dniach grudnia spółka złożyła wniosek o pozwolenie na zabudowę wspomnianej nieruchomości i w ostatnich dniach tego samego miesiąca otrzymała pozwolenie na realizację zadana - budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami oraz parkingiem. W ostatnich dniach miało miejsce wyburzanie starych obiektów oraz przycinanie zachowanych drzew i ruszają już pierwsze prace ziemne. Planuje się w tym miejscu realizację budynku mieszkalnego, który powstanie "po śladzie" dawnego bloku koszarowego, stojącego tu do września 1939 roku, kiedy to został zbombardowany - był on bliźniaczy dla tego, który dziś stoi przy ul. Sobieskiego. Trzeci, główny blok od strony ul. Chrobrego, był pobudowany na planie o kształcie litery U.

Nowa inwestycja Eresco zakłada powstanie budynku z parkingiem podziemnym i pięcioma kondygnacjami nadziemnymi (razem z parterem), zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, o łącznej kubaturze 45924 metrów sześciennych. Na parterze przewiduje się lokale usługowe, a górne poziomy budynku przeznaczone będą pod mieszkania. Elewacja budynku ma nawiązywać do detalu dawnego bloku koszarowego tj. cegły klinkierowej. 

To tylko początek większej inwestycji w tym miejscu - rozpoczęła się już także częściowa rozbiórka dawnego budynku węzła łączności, stojącego w sąsiedztwie. Obecnie rozbierany jest dach budynku, którego stan techniczny nie pozwala na wykorzystanie istniejącej struktury na potrzeby lokalowe. Planuje się w miarę możliwości chociaż częściowe jego odratowanie, ale w ostatecznym założeniu - odbudowanie w tym samym kształcie. Winą jest niestabilny grunt w tym miejscu, przez który budynek cały czas osiada. Oprócz tego budynku, tuż obok planuje się realizację nowego obiektu zbliżonego kubaturowo - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Oba obiekty będą musiały powstać na nowej podbudowie, a dodatkowo planuje się realizację tarasu od strony Parku Miejskiego, gdzie inwestor planuje budowę dojścia do inwestycji. 

Cały kompleks we wschodniej części koszar, na który składać się mają trzy obiekty, otrzymał nazwę "Bulwary Bolesława Chrobrego".

To nie koniec inwestycji na terenie dawnej jednostki wojskowej. Obecnie także jeszcze jeden inwestor przymierza się do realizacji budynku wielorodzinnego z usługami, który ma stanąć na terenie pomiędzy hotelem a istniejącym blokiem koszarowym od strony ul. Sobieskiego. Przewidywany obiekt, postawiony na planie litery L, ma mieć cztery kondygnacje nadziemne oraz parking podziemny. Również i w tym przypadku elewacja ma nawiązywać do cegły. 

Galeria

6 komentarzy