Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 22 lutego 2021 13:19

Wyłoniono wykonawcę rewitalizacji Parku Piastowskiego

 
Wyłoniono wykonawcę rewitalizacji Parku Piastowskiego źródło: dokumentacja projektowa

Za kwotę 7 mln 367 tys. złotych wykonane zostaną prace w pierwszym etapie, związanym z rewitalizacją terenów zielonych, położonych wokół Jeziora Jelonek. 

Sześć firm lub konsorcjów złożyło swoje oferty w przetargu, który został rozstrzygnięty dla zadania pn. "Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu Jeziora Jelonek oraz Skweru im. Miasta Speyer. – ETAP 1". Oferty na to zadanie były zróżnicowane cenowo i wszystkie przekroczyły kwotę zakładaną przez zamawiającego - 7 064 864 złote brutto.

W zestawieniu opublikowanym przez Zakład Zieleni Miejskiej w Gnieźnie, przedstawiono oferty od 7 376 257 złotych do nawet 11 352 000 złotych. Ostatecznie wybrano najtańszą z przedłożonych, należącą do firmy GARTE Sp. z o.o. Sp. k. na wspomnianą kwotę 7 376 257 złotych. Pierwsza część etapu I prac ma zostać zakończona do 6 września 2021 roku, a druga do 11 kwietnia 2022 roku. 

W tym roku spodziewać się należy prac w dwóch fragmentach Parku Piastowskiego:

  •  od wjazdu w rejonie istniejącego placu zabaw i Królika Strażaka w kierunku Skweru im. Miasta Speyer (rejon skrzyżowania ul. Poznańskiej i Łaskiego), gdzie przeprowadzona zostanie wycinka drzew oraz pielęgnacja istniejących. Ponadto zrealizowana zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna wraz z montażem nowego oświetlenia, a także niezbędne prace ziemne i podbudowę pod nowe alejki (mineralno-żywiczne, betonowa kostka brukowa oraz asfaltowe ścieżki). Ponadto wykonane zostanie umocnienie brzegu jeziora, dokonane zostaną nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i trawników oraz pojawi się mała architektura, a także toaleta automatyczna.
  •  zachodni brzeg jeziora, od Skweru im. Miasta Speyer aż do schodów prowadzących na plac Muzeum (wraz z zejściami od strony ul. Poznańskiej), który obejmie również wycinkę niektórych drzew oraz pielęgnację istniejących, a także instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną wraz z nowym oświetleniem. Ponadto zrealizowane zostaną prace ziemne i podbudowa pod nowe alejki, ścieżki i schody. Ponadto zrealizowany zostanie skatepark, zjeżdżalnie, napis "Gniezno" oraz nowe nasadzenia (j.w.), a także ścianka wspinaczkowa na nieukończonym amfiteatrze.

W kolejnym etapie prace przeniosą się w okolice Stadionu Mieszko, także obejmując wyspę i budowę nowego mostku nad strugą, aż do okolicy ul. Łąkowej i Jeziornej.

6 komentarzy