Wydrukuj tę stronę
czwartek, 29 października 2020 13:52

Przewidywane zmiany w Studium - będzie można zaplanować tereny

 
Przewidywane zmiany w Studium - będzie można zaplanować tereny źródło: Google Maps

Mieszkańcy południowej części Gniezna będą mieli okazję do przemyślenia, w jaki sposób zaplanować przynajmniej trzy obszary, których charakter planują zmienić urzędnicy.

W minioną środę podjęto uchwałę o przystąpieniu do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna. Jest to etap wstępny przed możliwością dokonania zmian lub utworzenia od podstaw miejscowego planu przestrzennego dla każdego terenu, objętego planowaną zmianą. W uchwale wskazano, że przewiduje się przekształcenie obszarów w czterech miejscach w południowej części Gniezna - na os. Grunwaldzkim oraz os. Pławnik.

- Przystąpienie do zmiany Studium ma na celu dokonanie aktualizacji dokumentu w zakresie docelowego systemu komunikacyjnego południowej części Gniezna, wynikającej m. in. z konieczności uwzględnienia projektowanego przebiegu tzw. południowej obwodnicy miasta. Ponadto docelowa zmiana Studium pozwoli na określenie polityki przestrzennej w odniesieniu do nieużytkowanych obecnie terenów, wymagających ponownego przeanalizowania pod kątem ich możliwości inwestycyjnych - czytamy w uchwale.

Pierwsza zmiana dotyczy projektowanej budowy drogi tzw. obwodnicy łączącej ul. Wrzesińską z ul. Witkowską, dla której przetarg ma zostać ogłoszony pod koniec tego roku. Jej przebieg to efekt konsultacji społecznych, które odbyły się kilka lat temu i w zasadzie w tej materii niewiele uwag będzie mogło zostać wniesionych. Inaczej wygląda sytuacja kolejnych trzech obszarów, wskazanych w uchwale. 

Następnym terenem, na którym planowane są zmiany, to nigdy niewykonana droga łącząca ul. Wrzesińską z ul. Witkowską, która jeszcze w PRL-u była zaprojektowana jako przedłużenie ul. Kostrzewskiego, przecinające os. Grunwaldzkie. W trakcie sesji oraz komisji wiceprezydent Jarosław Grobelny przyznał, że obecnie realizacja tego przedsięwzięcia musiałaby oznaczać wykup oraz wyburzenia niektórych domów. Budowa tej drogi nie ma być realizowana w kształcie zakładanym kilka dekad temu, a być może jedynie w części umożliwiającej poprawę komunikacji na osiedlu.

Trzecia nieruchomość, dla której planuje się zmiany w studium, to obszar położony przy ul. Nowaszki, na skraju miasta (w pobliżu Lasu Jelonek). Na obszarze tym obecnie obowiązuje zagospodarowanie przestrzenne pod cmentarz. 

Czwarta nieruchomość dotyczy terenu dawnych ogródków działkowych przy ul. Konopnickiej oraz niezagospodarowanego obszaru, obok stadionu żużlowego w kierunku os. Grunwaldzkiego.

Prace nad zmianami w studium będą trwać przez około rok, a w pewnym etapie tych prac zaplanowane będą konsultacje społeczne, dotyczące każdego z ww. terenów. O ich terminach będziemy informować.

 

 

 

Galeria

3 komentarzy