Jesteś tutaj:Gospodarka Przewidywane zmiany w Studium - będzie można zaplanować tereny
czwartek, 29 października 2020 13:52

Przewidywane zmiany w Studium - będzie można zaplanować tereny

 
Przewidywane zmiany w Studium - będzie można zaplanować tereny źródło: Google Maps

Mieszkańcy południowej części Gniezna będą mieli okazję do przemyślenia, w jaki sposób zaplanować przynajmniej trzy obszary, których charakter planują zmienić urzędnicy.

W minioną środę podjęto uchwałę o przystąpieniu do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna. Jest to etap wstępny przed możliwością dokonania zmian lub utworzenia od podstaw miejscowego planu przestrzennego dla każdego terenu, objętego planowaną zmianą. W uchwale wskazano, że przewiduje się przekształcenie obszarów w czterech miejscach w południowej części Gniezna - na os. Grunwaldzkim oraz os. Pławnik.

- Przystąpienie do zmiany Studium ma na celu dokonanie aktualizacji dokumentu w zakresie docelowego systemu komunikacyjnego południowej części Gniezna, wynikającej m. in. z konieczności uwzględnienia projektowanego przebiegu tzw. południowej obwodnicy miasta. Ponadto docelowa zmiana Studium pozwoli na określenie polityki przestrzennej w odniesieniu do nieużytkowanych obecnie terenów, wymagających ponownego przeanalizowania pod kątem ich możliwości inwestycyjnych - czytamy w uchwale.

Pierwsza zmiana dotyczy projektowanej budowy drogi tzw. obwodnicy łączącej ul. Wrzesińską z ul. Witkowską, dla której przetarg ma zostać ogłoszony pod koniec tego roku. Jej przebieg to efekt konsultacji społecznych, które odbyły się kilka lat temu i w zasadzie w tej materii niewiele uwag będzie mogło zostać wniesionych. Inaczej wygląda sytuacja kolejnych trzech obszarów, wskazanych w uchwale. 

Następnym terenem, na którym planowane są zmiany, to nigdy niewykonana droga łącząca ul. Wrzesińską z ul. Witkowską, która jeszcze w PRL-u była zaprojektowana jako przedłużenie ul. Kostrzewskiego, przecinające os. Grunwaldzkie. W trakcie sesji oraz komisji wiceprezydent Jarosław Grobelny przyznał, że obecnie realizacja tego przedsięwzięcia musiałaby oznaczać wykup oraz wyburzenia niektórych domów. Budowa tej drogi nie ma być realizowana w kształcie zakładanym kilka dekad temu, a być może jedynie w części umożliwiającej poprawę komunikacji na osiedlu.

Trzecia nieruchomość, dla której planuje się zmiany w studium, to obszar położony przy ul. Nowaszki, na skraju miasta (w pobliżu Lasu Jelonek). Na obszarze tym obecnie obowiązuje zagospodarowanie przestrzenne pod cmentarz. 

Czwarta nieruchomość dotyczy terenu dawnych ogródków działkowych przy ul. Konopnickiej oraz niezagospodarowanego obszaru, obok stadionu żużlowego w kierunku os. Grunwaldzkiego.

Prace nad zmianami w studium będą trwać przez około rok, a w pewnym etapie tych prac zaplanowane będą konsultacje społeczne, dotyczące każdego z ww. terenów. O ich terminach będziemy informować.

 

 

 

3 komentarzy

  • Link do komentarza Kilo sobota, 31 października 2020 06:57 napisane przez Kilo

    Super pomysł. Dodatkowe połączenie osiedla Grunwaldzkiego z Witkowską i pośrednio z Wrzesińską skanalizowałoby ruch samochodowy. Fajnie by było po wybudowaniu południowej obwodnicy przedłużyć ulicę Leśną do Wrzesińskiej.

  • Link do komentarza mieszkaniec czwartek, 29 października 2020 19:08 napisane przez mieszkaniec

    teren przy ul. Konopnickiej oraz niezagospodarowany obszar, obok stadionu żużlowego w kierunku os. Grunwaldzkiego jest odpowiedni pod park, teren zielony i parking przy stadionie. Ww. tereny to tereny podmokłe więc można wykopać zbiornik wodny.

  • Link do komentarza Kierowca czwartek, 29 października 2020 14:52 napisane przez Kierowca

    Lokalne połączenie Witkowskiej z Artyleryjską to bardzo dobre rozwiązanie, bo zmniejszył by się ruch z obu stron koło Szkoły Podstawowej nr 8.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane