Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 22 czerwca 2020 13:25

Duża działka w centrum czeka na nową inwestycję

 

Opublikowano projekt decyzji o warunkach zabudowy dla dużej nieruchomości, znajdującej się w ścisłym centrum miasta. Prywatny inwestor planuje zabudować nieruchomość, która ma zyskać zupełnie nowe oblicze.

Mowa o kilku działkach, które znajdują się pomiędzy ul. 3 Maja, Wyszyńskiego i św. Michała. Na tym obszarze przez lata funkcjonowało w zasadzie kilka działalności - stacja benzynowa, a także plebania parafii św. Michała Archanioła oraz ogród i częściowo także parking. Działki te jednak nie były nigdy intensywniej zabudowane, a wspomniana rozlewnia paliw, funkcjonująca jeszcze od wojny, została już rozebrana. Dziś istnieje jeszcze budynek dawnej plebanii, który został już kilka lat temu sprzedany i z uwagi na swoją metrykę stanowi zabytek. Wszystkie nieruchomości zostały nabyte na przestrzeni lat przez jednego z gnieźnieńskich inwestorów, który obecnie planuje zagospodarowanie tej przestrzeni. 

Jak można przeczytać w projekcie o warunkach zabudowy, cały teren planuje się przeznaczyć pod nowe funkcje w dwóch etapach. O ile pierwszy obejmuje znaczną część działek, o tyle drugi ogranicza się do terenu po samej stacji benzynowej. W tym miejscu trwa cały czas rekultywacja terenu po dawnych zbiornikach na paliwo, które znajdowały się pod ziemią.

Docelowo planuje się, że na tym obszarze może zostać zrealizowany zespół sześciu budynków wolnostojących o różnych wysokościach - od trzech do czterech pięter (10,5 do 13 metrów), spośród których wyróżniać się ma budynek dawnej plebanii - ma on zachować swój charakter (po rozbiórce i odbudowie). Trzy budynki stojące w północnej części nieruchomości połączone mogą być parterowym pawilonem. Zakłada się, że wnętrza budynków będą miały określone zagospodarowanie - handel na parterze oraz usługi i hotel na piętrach. 

Ponadto pod znaczną częścią nieruchomości powstanie parking podziemny - pojawią się też miejsca postojowe naziemne od strony ul. 3 Maja. Do jego realizacji wykorzystane zostanie naturalne obniżenie terenu. Ogółem zabudowie ma podlegać niemal 43% całkowitej powierzchni działek - pozostałą przestrzeń mają stanowić ciągi komunikacyjne, miejsca dla samochodów oraz zieleń użytkowa. Sam układ budynków również ma zachować określony charakter - z perspektywą na wznoszący się na wzgórzu kościół św. Michała Archanioła. Oś widokowa została określona od strony skrzyżowania ul. 3 Maja i Dąbrówki. 

Architektura planowanych w przyszłości budynków ma również być określona - dachy płaskie, a ponadto: - (...) projektowany do budowy budynek winien posiadać formę operującą współczesnym językiem architektonicznym (bez nawiązań historyzujących), harmonijnie jednakże wpisaną w zabytkowe otoczenie - czytamy w projekcie WZ.

Przyjęcie warunków zabudowy (bez ewentualnie wprowadzanych uwag), spowoduje iż wejdą one w życie. To też oznaczać będzie iż właściciel nieruchomości będzie mógł przystąpić do projektowania zamierzanej inwestycji.

dane za: załącznik do warunków zabudowy

Galeria

17 komentarzy