Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 02 września 2019 15:48

Projekt dla seniorów z dofinansowaniem prawie 1,5 mln złotych

  UM (opr)
Projekt dla seniorów z dofinansowaniem prawie 1,5 mln złotych Przyszła siedziba Gnieźnieńskiego Klubu Seniora

Miasto Gniezno otrzymało dofinansowanie, dzięki któremu już za kilka miesięcy otwarty zostanie pierwszy w mieście klub skierowany do najstarszych mieszkańców.

Środki na to zadanie pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020. Dzięki kwocie 1.436.550,48 złotych powstanie Gnieźnieński Klub Seniora, w którym ponad 200 seniorów będzie mogło uczestniczyć w rozmaitych zajęciach.

Powstanie GKS to główny cel projektu, który ma doprowadzić do zwiększenia dostępu do usług społecznych dla osób starszych, często niesamodzielnych. W swoim założeniu projekt ma trwać 36 miesięcy, a powołanie tej instytucji ma służyć przeciwdziałaniu osamotnieniu i marginalizacji osób starszych. Dzięki tym środkom objętych wsparciem będzie dokładnie 210 osób. To dla nich instruktorzy pracujący w klubie prowadzić będą zajęcia, organizować wyjazdy i piesze wycieczki. W ofercie GKS będą wyjścia do teatru, kina, muzeum. Przewidziana jest organizacja imprez okolicznościowych, projekcja filmów.

W ramach GKS odbywać będą się również pogadanki z zakresu medycyny, gerontologii i zdrowego stylu życia. Organizowane będą również konkursy tematyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier edukacyjnych. 

Pierwsza siedziba GKS, które docelowo mają działać w kilku punktach miasta, powstanie w byłym budynku MOPS przy ul. Sportowej (dawniej ul. Paczkowskiego). Obiekt ma zostać kompletnej modernizacji oraz dostosowaniu do osób starszych - prace mają zostać zakończone w grudniu 2019 roku, a już w styczniu budynek zostanie oddany do dyspozycji seniorów.

Docelowo GKS będzie działał od poniedziałku do piątku, od 10.00 do 18.00 w siedzibie przy ul. Sportowej w Gnieźnie. Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach (po 35 osób) przedpołudniowej i popołudniowej. Każda z nich będzie mieć dziennie 4 godziny zajęć z wybranej dziedziny. Rocznie w projekcie zaplanowano 1056 godzin zajęć.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wielkopolanie" w okresie od 30.09.2019 roku do 29.09.2022 roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1.512.158,40 złotych.

15 komentarzy