Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 22 lipca 2019 13:35

Ulica Cechowa zostanie poszerzona

 
Ulica Cechowa zostanie poszerzona źródło: Google Street View

Na wąskiej ulicy łączącej ul. Kawiary z ul. Leśną już wkrótce będą mogły się swobodnie minąć dwa samochody. Ogłoszono zapytanie ofertowe na poszerzenie jezdni.

Do jesieni br. wykonane mają zostać prace, obejmujące wykonanie poszerzenia jezdni ul. Cechowej, położonej jeszcze na terenie miejskiej części Osińca. Droga, równoległa do granicy Gniezna i gminy Gniezno, w swoim obecnym kształcie została wykonana wiele lat temu jako dojazd do stacji elektroenergetycznej. Wokół tej ostatniej przez dekady wyrosło sporo domów, a przez to też zmienił się charakter ruchu na samej ul. Cechowej, która stanowi łącznik między ul. Kawiary a ul. Leśną. Zbyt wąska jezdnia utrudnia swobodny przejazd, ale jeszcze w tym roku ma się to zmienić.

Przebudowa ul. Cechowej jest efektem porozumienia Miasta Gniezna z Gminą Gniezno. Drugi z samorządów na ten cel przekazał dotację z uwagi na fakt iż z drogi tej korzystają także mieszkańcy gminy, położonej tuż za miedzą. 

Ogłoszone właśnie zapytanie ofertowe obejmuje pomiary geodezyjne i wytyczenie pasa drogowego na długości 440 metrów ulicy, wycięcie kilku drzew i krzewów oraz likwidację części obecnej infrastruktury drogowej w celu poszerzenia jezdni (krawężniki, podcięcie istniejącej nawierzchni). Po ułożeniu podbudowy pod przyszłą drogę wykonana ma zostać nakładka z betonu asfaltowego na obszarze 1100 metrów kwadratowych, a ponadto wyrównane zostanie pobocze.

Wykonawca ma zostać wyłoniony jeszcze pod koniec lipca, a na ukończenie wszystkich prac będzie miał czas do połowy października br.

2 komentarzy