piątek, 10 kwietnia 2015 11:15

Jakie dźwięki generuje miasto?

 

Na podobne i inne pytania, próbowała odpowiedzieć dr Jadwiga Zimpel, która miała swój wykład w Muzeum Początków Państwa Polskiego.

Wydarzenie było elementem nowego projektu „Dźwiękowa mapa miasta”, który Muzeum realizować będzie ze Stowarzyszeniem „Ośla Ławka” w ramach Festiwalu Gamma. Na początek do Gniezna przybyła dr Jadwiga Zimpel z Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu.

W swoim wykładzie „Aktywne słuchanie jako metoda diagnostyczna w rewitalizacji miast”, starała się odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań, z których istoty – jak przyznała – często sobie nie zdajemy sprawy. Założeniem spotkania było odnajdywanie miejsc lub zjawisk, które mogą generować plany rewitalizacji różnych części miasta. W swojej prezentacji przedstawiła, że obecnie około 20% obszarów zurbanizowanych w Polsce nosi cechy przestrzeni kryzysowych, a więc takich, których wartość społeczna, ekonomiczna, gospodarcza i estetyczna, została poważnie zachwiana lub już spadła.

Aby takim obszarom, zdaniem dr Zimpel, przywrócić życie, należy patrzeć na nie indywidualnie, jednostkowo. Nie da się przenieść planu rewitalizacji z jednego miasta na inne, jest to zbyt złożony proces, wielopodmiotowy, kompleksowy i przede wszystkim długofalowy - tłumaczyła prelegentka. Jej zdaniem w Polsce panuje obecnie największy problem z tworzeniem odpowiednich diagnoz dla programów rewitalizacji.

Jednym z tych elementów kompleksowego spoglądania na kryzysowy obszar miejski, jest słuchanie dźwięków środowiska panującego w danym miejscu, które ma przypominać słuchanie utworu muzycznego. Dzięki temu dowiadujemy się, jakie dźwięki opisują dane miejsce i dominują w jego przestrzeni. Są to dzwony kościelne, szum wody w kanalizacji, samochody jadące po bruku, brzdęk naczyń z pobliskiej restauracji czy śpiew ptaków. Każdy „słyszy” to inaczej. Wzrok obecnie skupia całą naszą uwagę, podczas gdy powinien robić to właśnie słuch, który stał się mniej wyczulony na wszechobecny miejski hałas. Zdaniem dr Zimpel, to dźwięk wpływa na to, że ludzie odwiedzają dane miejsce, a jakość audiosfery, a więc pejzaż dźwiękowy, często jest nam obcy. Przez to niejednokrotnie uciekamy od takich miejsc, lub traktujemy je obco.

Jako przykłady programów rewitalizacji, w których zastosowane zostało badanie dźwięku środowiska, prelegentka wymieniła m.in. Soundscape Brasilia w stolicy Brazylii, Urban Remix zrealizowany przez Georgia Instytute of Technology, London Sound Survey w stolicy Wielkiej Brytanii. W tym ostatnim programie, jego autorzy starali się odtworzyć dźwięki miasta na podstawie dawnej literatury, przekazów czy historycznych opisów. W Polsce takie projekty przeprowadzono we Wrocławiu i w Poznaniu na ul. św. Marcin.  W wielkopolskim założeniu próbowano ustalić, czym stała się ta jedna z najbardziej reprezentacyjnych poznańskich ulic.

Wyniki tego typu projektów, zwłaszcza w najbliższym nam przypadku z Poznania, pozwalają stać się elementem budującym plan przyszłej rewitalizacji takich miejsc. Decydować mogą one o tym, jaki ten obszar powinien być, aby stać się przyjaznym dla wszystkich, zarówno mieszkańców pobliskich budynków, jak i tych z dalszych rejonów miasta. Jak jednak dodała dr Zimpel, najważniejszy jest dialog ze społeczeństwem, przy którego udziale można wspólnie ratować utracone wartości miasta.

Czwartkowy wykład w Muzeum Początków Państwa Polskiego był pierwszym, zrealizowanym w ramach „Dźwiękowej Mapy Miast”. Organizatorów cieszyła spora frekwencja, a także obecność przedstawicieli Urzędu Miasta na spotkaniu.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane