wtorek, 28 grudnia 2021 11:11

Powiatowy budżet na 2022 rok został przyjęty

 

W miniony poniedziałek odbyło się ostatnie w tym roku zdalne posiedzenie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, podczas którego przyjęto budżet na kolejny rok.

Pierwotnie sesja miała się odbyć przed świętami, ale ostatecznie została przesunięta na poniedziałek 27 grudnia. Wcześniej nad projektem budżetu debatowali radni podczas posiedzeń komisji, podczas których przedstawiane były dokładne założenia finansowania zadań i dochodów w przyszłym roku. 

- Okoliczności, które towarzyszyły opracowaniu tych dokumentów w tym roku były dość szczególne. Z uwagi na to, że jest to drugi rok, kiedy realizujemy program postępowania ostrożnościowego, taki program został przyjęty przez radę 20 grudnia 2019 roku i z drugiej strony ze względu na to, że jest to drugi rok pandemii i dość niepewnej przyszłości ekonomicznej - przyznała skarbnik Aleksandra Piątkowska-Radom, która następnie omówiła kwestie finansowe projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu na 2022 rok. Przybliżono także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Potem starosta Piotr Gruszczyński odniósł się do poprawek, przedstawionych przez klub PiS. Pierwsza z nich dotyczyła przesunięcia 1 mln złotych z wydatków na zadania statutowe do działu dotyczącego ochrony zdrowia na zadania bieżące. Druga obejmowała przesunięcie kwoty ponad 1 mln złotych z rezerwy ogólnej na drogi publiczne. Do obu kwestii odniósł się Piotr Gruszczyński, który przekazał iż zmiany te nie są możliwe do zrealizowania - pierwsza ze względów prawnych, a druga z uwagi na to iż zaproponowana kwota przekracza ogólny bilans rezerwy.

Zdaniem przedstawicieli Zarządu, na kształt przyszłorocznego budżetu zawierającego 171 mln złotych dochodu i 186 mln złotych wydatków, nałożyło się kilka czynników. Wśród nich są to proponowane zmiany w przepisach w ramach Polskiego Ładu, przez które Powiat ma stracić 5 mln złotych, a ponadto pandemia oraz rosnąca inflacja.

Podczas części posiedzenia, podczas którego można było wyrazić opinię klubu, w imieniu koalicji głos zabrał radny Radosław Sobkowiak, który jednak tylko przybliżył kwoty zaplanowane w budżecie na 2022 rok: - Biorąc pod uwagę to, że wprowadzony 20 grudnia 2019 roku program postępowania oszczędnościowego, przyjęty przez radnych powiatu gnieźnieńskiego, miał swoje uzasadnienie. Dzięki temu Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ma wyznaczone kierunki działania do poprawy sytuacji finansowej jednostki, zapewnia płynność finansową na kolejne lata oraz umożliwia realizację następnych budżetów zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

W imieniu radnych PiS głos zabrał Marcin Makohoński: - Znając realia i specyfikę powiatu gnieźnieńskiego, oraz mając doświadczenie minionych 3 lat, należy przyjąć, że projekt omawianego budżetu tylko w założeniach jest skonstruowany poprawnie, a w wielu działach i rozdziałach budzi różne wątpliwości - stwierdził, wskazując tu na wydatkowanie niektórych zadań, m.in. na drogi powiatowe: - Kwota wydatków w 2021 roku wynosiła ponad 15 milionów, a teraz na 2022 rok zakładamy zaledwie 8 milionów, a więc 56% tego, co mieliśmy w zeszłym roku. Dodał także iż środki ochronę zdrowia są równie mniejsze, a do tego więcej pieniędzy przeznacza się na sport, a nie kulturę. 

Wniosek o zmiany w budżecie, złożony przez radnych PiS, został odrzucony głosami większości. Ostatecznie budżet powiatu na 2022 rok został przyjęty głosami 18 radnych "za" przy 6 głosach przeciwnych. 

Wśród inwestycji drogowych wymienia się m.in. przebudowę drogi powiatowej nr 2282P w m. Gniezno ul. 3 Maja - budowa skweru naprzeciwko szpitala, przebudowę drogi powiatowej nr 228P w Gnieźnie ul. Słowackiego - od ronda ul. Konikowo do ul. Kochanowskiego czy przebudowę drogi powiatowej nr 2151P w miejscowości Dziećmiarki - budowa chodnika. 

W sumie w przyszłym roku planuje się kilkanaście inwestycji drogowych, budowę chodników i wymianę nakładek bitumicznych. Ponad 7 milionów złotych pochłonie realizacja działań inwestycyjnych, w zdecydowanej większości w obszarze oświaty. Najważniejsze z nich to m.in. modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, budowa sali gimnastyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnej oraz sal dydaktyczno-terapeutycznych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Z. Imbierowicza w Kłecku wraz z modernizacją i remontem budynku SOSW w Kłecku.

W 2022 roku planowanych jest ponadto kilka ważnych inwestycji poprawiających infrastrukturę dydaktyczną oraz sportową w placówkach oświatowych, m.in. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie, wymiana nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy na boisku II LO w Gnieźnie oraz modernizacja sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Gdańskiej. 

2 komentarzy

  • Link do komentarza Wyborca wtorek, 28 grudnia 2021 19:20 napisane przez Wyborca

    Drogi powiatowe to najgorsze drogi spośród wszystkich zarządców. Skrzyżowanie żwirki Wigury Michała chudoby zagraża już życiu i zdrowiu mieszkańców. Studzienka w jezdni na samym skrzyżowaniu poniżej poziomu w takim stopniu że za chwilę będzie nieszczęście. A Pan starosta z uśmiechem kupuje meble za kilkadziesiąt tysięcy dla wicestarosty i jej dyrektora...

  • Link do komentarza kierowca wtorek, 28 grudnia 2021 11:56 napisane przez kierowca

    Przez obecne objazdy na ul. Wrzesińskiej pojawiło się wiele ubytków w nawierzchni.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane

Antyki022022