Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 15 listopada 2021 10:59

Zostaną ukarani za zbyt ciężki transport

 
Zostaną ukarani za zbyt ciężki transport źródło: WITD

Pojazdy ze zbyt dużym naciskiem osi zatrzymali na drodze ekspresowej S5 inspektorzy drogowi. Przewoźników czekają postępowania.

10 listopada na drodze ekspresowej S5 inspektorzy z Gniezna sprawdzali ponadgabarytowe pojazdy. Dwa miały przekroczone dopuszczalne naciski osi. Pierwszy kierowca wykonywał krajowy niezarobkowy przewóz drogowy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z Płomykowa do Wiśniewa. Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej przy normie 11,5 t, wyniósł 13,15 t, zatem przekroczenie wyniosło 1,65 t, czyli o 14,35 proc. Kierowca nie miał zezwolenia kategorii V na przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym, więc w stosunku do przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne na kwotę 10000 zł. Zespół pojazdów nie został usunięty na parking strzeżony z powodu doprowadzenia go do normatywności przez przeładowanie nadmiaru ładunku na inny pojazd.

W drugim przypadku przewóz krajowy dwóch kontenerów 20-stopowych z Gdyni do Poznania też okazał się nienormatywny. I tutaj dopuszczalny nacisk grupy osi składającej się z trzech osi nienapędowych naczep, przy normie 24,0 t, został przekroczony o 2,45 t (10,21 proc.). Przedsiębiorcę czeka postępowanie administracyjne zagrożone karą 10000 zł, a kierowca otrzymał mandat. Zespół pojazdów został usunięty na parking strzeżony z powodu nieudanej próby doprowadzenia go do normatywności podczas kontroli.