Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 20 września 2021 13:43

Kolejne osadzone w ZK Gębarzewo będą mogły odpracować zadłużenie

 
Kolejne osadzone w ZK Gębarzewo będą mogły odpracować zadłużenie zdjęcie nadesłane

Dyrektor gębarzewskiego więzienia podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne więźniów z Zakładem Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Środzie Wielkopolskiej.

Kobiety odbywające karę w podległym Zakładowi Karnemu w Gębarzewie Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach, od 20 września 2021 roku będą opuszczać mury więzienia pracując na lepsze jutro. W chwili obecnej cztery skazane, a docelowo dziesięć kobiet będzie pracować przy obróbce warzyw.

- Spędzając 40 godzin w tygodniu poza więzienną celą pokazują, że warto dać im drugą szansę, która właściwie wykorzystana zaprocentuje w przyszłości - przekazał kpt. Krystian Rynarzewski, oficer prasowy ZK Gębarzewo.

Jak dalej dodał: - Zatrudnienie więźniów umożliwia im regulowanie zobowiązań finansowych, w tym naprawę krzywd wyrządzonych przestępstwem. To również szansa dla skazanych na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, które daje szansę na odnalezienie się w środowisku ludzi wolnych po odbyciu kary.