niedziela, 09 maja 2021 10:41

Szkoła w Łopiennie z nowym sztandarem

  mnopr
Szkoła w Łopiennie z nowym sztandarem zdjęcie nadesłane

W minioną sobotę w Łopiennie odbyła się uroczystość nadania sztandaru miejscowej szkole, która niedawno otrzymała nowe imię. 

Łopienno cieszy się wielowiekową historią. Tak niedawno - we wrześniu 2019 r. obchodzono pięćsetną rocznicę nadania tej miejscowości praw miejskich oraz stulecie istnienia tutejszej szkoły. Te, jakże istotne dla lokalnej społeczności wydarzenia, przypomniały wszystkim, jak wiele ich łączy i jakie są wspólne cele. W związku z tym podjęto się też wyzwania, jakim było nadanie imienia i sztandaru miejscowej szkole. Pragnieniem było, aby wybrany patron był trwałym i niezłomnym autorytetem dla całej szkolnej rodziny..

W wyniku wyborów zdecydowano, że szkoła powinna nosić imię Stulecia Odzyskania Niepodległości. Motywem był fakt, że ojczyzna zawsze jest i powinna być jednym z najważniejszych elementów w życiu każdego człowieka. Jak podkreślono - historia Polski, często bolesna i tragiczna, pokazuje, że powinno się troszczyć o nią, darzyć miłością i najważniejszym szacunkiem. Trzeba kształtować młode pokolenia, by świadomie potrafiły dawać z siebie jak najwięcej, uczyć się, a w przyszłości pracować dla wspólnego dobra. Uchwałą Rady Gminy Mieleszyn, 11 listopada 2020 r. nadano szkole imię Stulecia Odzyskania Niepodległości, co dla społeczności szkolnej było zaszczytem.

Trudny czas, który nastał dla wszystkich na początku 2020 roku sprawił, że nie można było zorganizować właściwej uroczystości. Postanowiono, że uczczone zostanie to w najbardziej dogodnym momencie - ten czas przyszedł w sobotę 8 maja br., kiedy poza nazwą placówce nadano także sztandar szkolny. W związku z obecną sytuacją na wydarzenie nie mogli zostać zaproszeni wszyscy darczyńcy oraz przyjaciele szkoły, ale organizatorzy mają nadzieję, że stanie się to 11 listopada tego roku, w pierwszą rocznicę nadania imienia szkole.

Przekazany pani dyrektor placówki w Łopiennie przez wójta Gminy Mieleszyn sztandar, najpierw został poświęcony przez ks. proboszcza łopieńskiej parafii. Następnie otrzymali go uczniowie, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Autorką projektu sztandaru jest Renata Wójcik. Sztandar jest symbolem tradycji patriotycznych, szacunku dla człowieka, hartu ducha i wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń społeczności szkolnej i lokalnej. Po ceremonii przekazania sztandaru wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn szkoły. Jego słowa napisała pani Elżbieta Zawal, a muzykę skomponował pan Grzegorz Kołodziejczak.

Szkoła nasza posiada także logo, będące znakiem graficznym, z którym identyfikuje się placówkę oświatową, jej misję, tożsamość i działalność. Wybór patrona był zachętą do opracowania i przyjęcia logo. Zadania tego podjął się Roman Lewandowski. Serce z jakim przystąpił do pracy nadało rzeczywistości konkretny wyraz i kształt.

W dalszej części uroczystości została odsłonięta tablica upamiętniająca nadanie imienia naszej szkole. Czynu tego dokonała pani dyrektor w asyście wójta Gminy Mieleszyn i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Fundatorem tablicy jest Sebastian Kowalski. Po tym pani dyrektor skierowała do wszystkich słowa podziękowania za osiągnięcie celu uwieńczonego sobotnim wydarzeniem - po tym  zebrani zwiedzali szkołę i wpisywali swoje przemyślenia do Księgi Pamiątkowej.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane