czwartek, 25 lutego 2021 12:38

Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli miejskich

  UM (opr)

Z początkiem marca rusza nabór do placówek oświatowych, podległych Urzędowi Miejskiemu. Rodzice mają wybór w jaki sposób chcą zapisać swoje dziecko.

Rekrutacja do przedszkoli rusza 2 marca o godzinie 8.00 i potrwa do 23 marca do godziny 15.00. Rodzice mogą zapisać dziecko na dwa sposoby:

  • wypełniając wniosek na stronie www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl (wniosek może zostać podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, jednak tylko w sytuacji kiedy obje rodzice taki posiadają);
  • drukując wniosek lub pobierając go z wybranego przedszkola i wypełniając ręcznie. 

Podpisany wniosek składa się w przedszkolu tzw. pierwszego wyboru. Jeżeli wniosek został podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana w przedszkolach 13 kwietnia o godzinie 14.00.

Następnie między 13 a 22 kwietnia (do godziny 15.00) rodzice będą mieli czas na złożenie oświadczeń woli uczęszczania dziecka do wybranego przedszkola. 27 kwietnia o godzinie 14.00 w poszczególnych przedszkolach zostanie opublikowana ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych dzieci. Rekrutacja nie dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkoli.

 

Rekrutacja do szkół podstawowych rozpocznie się 1 marca o godzinie 8.00 i potrwa do 26 marca do godziny 15.00. Uwaga! Rodzice zapisujący dziecko do szkoły zgodnie z obwodem składają zgłoszenie. Natomiast rodzice chcący zapisać dziecko do szkoły innej niż obwodowa składają wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

Rodzice mogą zapisać dziecko na dwa sposoby:

  • wypełniając wniosek/zgłoszenie na stronie www.szkoly.gniezno.eu (wniosek/zgłoszenie może zostać podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, jednak tylko w sytuacji kiedy obje rodzice posiadają takowy);
  • drukując wniosek (zgłoszenie) lub pobierając z wybranej szkoły i wypełniając ręcznie.

Podpisany wniosek/zgłoszenie składa się w danej szkole obwodowej lub pierwszego wyboru. Jeżeli wniosek/zgłoszenie został podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym nie ma potrzeby składania go w formie papierowej. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana w szkołach 21 kwietnia o godzinie 14.00.

Następnie między 21 a 27 kwietnia (do godziny 15.00) rodzice będą mieli czas na złożenie oświadczeń woli uczęszczania dziecka do wybranej szkoły. Dotyczy to tylko rodziców składających wnioski, a więc zapisów do szkół niezgodnych z obwodem. 5 maja o godzinie 14.00 w poszczególnych szkołach zostanie opublikowana ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane