poniedziałek, 01 lutego 2021 09:27

ZOL za dwa oddziały - Urząd Marszałkowski podtrzymuje ofertę

 

W poniedziałek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wystosowane zostało oświadczenie członka Zarządu Pauliny Stochniałek. W jego treści odnosi się do sytuacji, jaka wywiązała się wokół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie.

Sytuacja ZOL działającego przy ul. Orzeszkowej wciąż jest niepewna. Na ubiegłotygodniowej sesji Rady Powiatu nie padły żadne nowe informacje, które mogłyby naświetlić przyszłość tej instytucji. Jednocześnie, jak przekazano, w tym tygodniu odbyć się ma rada społeczna Szpitala "Dziekanka", w trakcie której mają zostać zaopiniowane kwestie przekazania oddziału neurologicznego i leczenia udarów do Szpitala Pomnik Chrztu Polski oraz przejęcia ZOL.

Dziś do sprawy odniosła się Paulina Stochniałek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która przekazała iż przygląda się całej dyskusji "z dużym niepokojem". - Chcę stanowczo podkreślić, iż szpital „Dziekanka” nie jest optymalnym miejscem na prowadzenie działalności oddziału neurologii i leczenia udarów - pisze w oświadczeniu, przedstawiając argumenty, które za tym stoją i jak dalej dodaje: - Wobec tej sytuacji możliwe są dwa rozwiązania: wspomniana cesja kontraktu szpitala „Dziekanki” na działalność oddziału neurologii i leczenia udarów w zamian za cesję ZOL Psychiatrycznego lub też wypowiedzenie umowy przez szpital wojewódzki i postępowanie konkursowe NFZ na te świadczenia. Następnie Paulina Stochniałek zapewnia o stworzeniu komfortowych warunków w "Dziekance" dla pacjentów przejętych przez ZOL razem z pracownikami, którzy również mieliby zostać przeniesieni do nowego miejsca. 

- Przedstawiona oferta jest – co istotne – tylko i wyłącznie propozycją wobec szpitala powiatowego w Gnieźnie. Jeżeli radni powiatu nie zechcą jej przyjąć, szpital „Dziekanka” wypowie kontrakt do NFZ, który – zgodnie z regulacjami – będzie podlegać standardowej procedurze konkursowej, a do niej przystąpić może każdy podmiot, w tym także Szpital Pomnik Chrztu Polski - czytamy w oświadczeniu. Dodajmy iż już wcześniej dyrekcja placówki przy ul. 3 Maja przyznała iż szanse na wygraną gnieźnieńskiego szpitala w takim konkursie są bardzo małe, a jedyną szansą jest właśnie przeniesienie. To, które jest warunkowane oddaniem w zamian ZOL-u, przeciwko czemu protestują pracownicy oraz rodziny pacjentów.

Pełna treść oświadczenia dostępna jest poniżej:

Oświadczenie

Pauliny Stochniałek, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Z dużym niepokojem obserwuję narastające napięcie w przestrzeni publicznej, związane z propozycją dotyczącą wymiany kontraktów na świadczenia medyczne w formie cesji, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego a Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Gnieźnie.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie wykonuje świadczenie nieszpitalne oraz szpitalne z zakresu neurologii i leczenia udarów. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 ze zm.) definiuje szpital jako zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie świadczeń szpitalnych. W ww. ustawie wskazano, że świadczeniami szpitalnymi nie są: świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach (art.2.1.12). Działania Samorządu Województwa zmierzają, do przekazania wykonywania świadczeń szpitalnych do szpitala wielospecjalistycznego.

Chcę stanowczo podkreślić, iż szpital „Dziekanka” nie jest optymalnym miejscem na prowadzenie działalności oddziału neurologii i leczenia udarów. Ma to związek m.in. z brakiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oddalonym położeniem budynków diagnostyki (co ma istotne znaczenie przy podejrzeniu udaru mózgu u pacjenta), brakiem lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego, koniecznością transportu chorego pomiędzy szpitalami w przypadkach niejednoznacznych – pełna diagnostyka znajduje się w szpitalach wielospecjalistycznych (dodatkowy transport w takich przypadkach może narazić pacjenta na niebezpieczeństwo).

Wobec tej sytuacji możliwe są dwa rozwiązania: wspomniana cesja kontraktu szpitala „Dziekanki” na działalność oddziału neurologii i leczenia udarów w zamian za cesję ZOL Psychiatrycznego lub też wypowiedzenie umowy przez szpital wojewódzki i postępowanie konkursowe NFZ na te świadczenia.

Zważywszy na zainteresowanie prowadzeniem oddziału neurologii i leczenia udarów przez inne szpitale, spoza powiatu gnieźnieńskiego, zasadne było złożenie propozycji wymiany kontraktów o porównywalnej wartości. Zamiana ta miałaby ułatwić szpitalowi powiatowemu pozyskanie tego kontraktu jako element wzmacniający argumentację wobec Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” ma bardzo długie tradycje w leczeniu psychiatrycznym. Na terenie placówki już znajduje się ZOL Psychiatryczny – w osobnym, odgrodzonym budynku, zapewniającym pensjonariuszom domową atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, wzajemną integrację (zarówno w środku, jaki i w terenie na zewnątrz budynku), a przede wszystkim gwarantującym bezpieczeństwo, profesjonalną opiekę i rehabilitację oraz możliwość godnego życia. Poza tym na terenie placówki znajduje się piękny, aktualnie rewitalizowany, park, w którym rodziny mogą spędzać czas wspólnie z pensjonariuszami.

Chcę zapewnić, że o ile proces wymiany dojdzie do skutku – bo nadal jest to jedynie propozycja – dołożymy wszelkich starań, by opiekunowie nabrali przekonania, że ich podopieczni znajdą nowy, bezpieczny dom na terenie szpitala „Dziekanka”. Mamy świadomość potrzebę zmian architektonicznych – w niektórych budynkach znajdują się zewnętrzne windy na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a z kolei gdzie będzie to konieczne, dostosujemy podjazdy. Cały proces będzie trwał kilka miesięcy – podkreślam to mocno: nie jest to nagłe przeniesienie, a kilkumiesięczny przemyślany proces, podczas którego zrealizowane zostaną odpowiednie udogodnienia dla podopiecznych.

Jednocześnie deklaruję, że cała kadra medyczna zostanie przeniesiona do pracy w obiekcie szpitala wojewódzkiego na takich samych warunkach, jakie posiadają obecnie. Tym samym pacjenci będą pod opieką tego samego personelu, co zapewni im poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego. 

Przedstawiona oferta jest – co istotne – tylko i wyłącznie propozycją wobec szpitala powiatowego w Gnieźnie. Jeżeli radni powiatu nie zechcą jej przyjąć, szpital „Dziekanka” wypowie kontrakt do NFZ, który – zgodnie z regulacjami – będzie podlegać standardowej procedurze konkursowej, a do niej przystąpić może każdy podmiot, w tym także Szpital Pomnik Chrztu Polski.

Liczę na obiektywne zrozumienie sytuacji, w której decyzje jeszcze nie zapadły. Chciałabym uspokoić opiekunów, podopiecznych i pracowników, a tym samym mieszkańców Gniezna i tej części naszego województwa, że dobro pacjenta jest dla nas priorytetem. Jak każda zmiana, na początku wywołuje obawy, ale zrobimy wszystko, by w przypadku decyzji radnych gnieźnieńskich o przyjęciu cesji, każdy z mieszkańców miał poczucie bezpieczeństwa i spokoju w zakresie opieki medycznej ze strony placówek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu.

16 komentarzy

 • Link do komentarza avalon niedziela, 07 lutego 2021 14:23 napisane przez avalon

  Pisałem o PO-PiS (AWS) - plugawej reżimowej "partii" która podzieliła się wewnętrznie tworząc opozycję pozorną i utrzymują pełnię władzy od ponad 30 lat. Wspierają ich w tym wszystkie instytucje państwowe, począwszy od PKW po KRRiT.
  Nawet lokalnie mają pełnię władzy. Tzw stowarzyszenia lokalne są de-facto lokalnymi wersjami PO-PiSu.

 • Link do komentarza pacjent środa, 03 lutego 2021 19:33 napisane przez pacjent

  Avalon, ten PiS to radzę tobie pozostawić w spokoju, bo w Gnieźnie od lat rządzi PO i to oni sa odpowiedzialni za cały bałagan, ni tylko w ze szpitalem.. natomiast wykazać się może teraz poseł Hennig -Kloska, która obiecała interwencję, u swoich przecież, więc chyba łatwo jej pójdzie.

 • Link do komentarza avalon wtorek, 02 lutego 2021 22:48 napisane przez avalon

  Poziom służby zdrowia w Gnieźnie zawsze był dramatycznie niski.
  Niestety stacza się po równi pochyłej.

  Tzw Szpital Powiatowy w Gnieźnie staje się Gminnym Ośrodkiem Zdrowia.
  Nie ratuje go nowy budynek w którym będą stare oddziały. W miastach nawet o polowe mniejszych są specjalistyczne oddziały takie jak kardiologia, kardiochirurgia, onkologia, neurologia, neurochirurgia, okulistyka i wiele innych. Porównywalne miasta świadczą usługi niewiele odbiegające od największych ośrodków. Zamiast w Gnieźnie kobiety wolą rodzić we Wrześni, Poznaniu czy Bydgoszczy bo nawet porodówka jest w tragicznym stanie... Dramat, podstawowy oddział odstrasza mieszkańców...

  Nie wiem, ale wydaje mi się że ktoś celowo rozbraja gnieźnieńską służbę zdrowia.
  To 60 tysięczne miasto potrzebuje szpitala ale nie musi on być publiczny. Za jakiś czas może się okazać że ktoś kupi ten komunistyczny ośrodek zdrowia i będzie działał na jego miejscu.

  Nie zmienia to faktu, że mieszkańcy Gniezna pomoc medyczną otrzymują w Poznaniu, Bydgoszczy, Koninie lub Wrześni. Życie w Gnieźnie ze względu na duże odległości do normalnych szpitali staje się niebezpieczniejsze...

  Tak reżim PO-PiS (AWS) wdraża dobrą dla siebie zmianę.

 • Link do komentarza psycholog wtorek, 02 lutego 2021 14:46 napisane przez psycholog

  Pensjonariuszy chcą przenieść do tzw. Merkurego? budynek budowany w najgorszych czasach socjalizmu, ma pół wieku, nigdy nie był przyjazny pacjentom i pasował do budynków Dziekanki, jak pięść do oka! Nie na darmo na mieszkańców ZOLu mówi się pensjonariusze, a teraz będą....pacjentami. Za jakie grzechy? Z domu przyjaznego ich tragicznym losom przenoszą ich jak przedmioty na oddziały szpitalne psychiatryczne. Ci ludzie mają swój rozum i nie myślcie, ze są tacy głupi, że tego nie zrozumieją. Wysiłek wkładany w ich psychiczną rehabilitację może runąć w jednym momencie. Kim jesteście decydenci, że uzurpujecie sobie prawa do decydowania o ludzkich losach? Pani Stochmiałek jest z zawodu ekonomistą, więc nie ma pojęcia o mechanizmach i prawach rządzących psychiką oraz zachowaniami człowieka. Dla ekonomisty ważne są tylko pieniądze. A, ze kosztem biednych i upośledzonych przez ludzi? Tym gorzej dla tych, co podejmują takie decyzje.

 • Link do komentarza Kawa wtorek, 02 lutego 2021 11:57 napisane przez Kawa

  Wybraliście w Gnieźnie i Poznaniu Platformę to macie co wybraliście!!!

 • Link do komentarza Piotr wtorek, 02 lutego 2021 00:23 napisane przez Piotr

  Dla mnie te argumenty (pogotowie, diagnostyka , czy lądowisko ) są wyssane z palca, tylko i wyłącznie na usprawiedliwienie tej haniebnej propozycji porozumienia. W Poznaniu na przynajmniej 10 szpitali są 4 odziały ratunkowe, a diagnostyka jest na terenie dziekanki- o jakie odległości tu chodzi ?
  Pisze Pani o "Domowa atmosfera.."- Dziekanka wyrobiła sobie przez lata zgoła inną opinie.: Można przeczytać :"szpital to juz masakra. Juz wiecej niechce tam wrócic.", "2 tygodnie bym pobył i faktycznie stał bym sie wariatem", "Strach, głód i bezczynność to codzienność w Dziekance".
  Dalej zapewnia Pani "Chcę zapewnić, że.." - ale zaleciało socjalistyczną propagandą. Proszę o konkrety: na jakie warunki chcecie wprowadzić pensjonariuszy z Orzeszkowej, Jakie macie zgłoszone projekty przebudowy oddziału , jakie macie zabezpieczenie finansowe na realizację dostosowania placówki do warunków nie gorszych niż teraz mają ? - to tylko ściema.
  A o jakim procesie się tu mówi "kilkumiesięczny przemyślany proces, podczas którego zrealizowane...." ? czy już ktoś go zatwierdził ? Czy już są zabezpieczone na niego środki ? Jak dziekanka z kilkumilionowym długiem otrzymała środki na kolejne nie przemyślane inwestycje ?
  Opublikujcie może te wszystkie dokumenty, to może uwierzę , że macie czyste intencje, a nie tylko prywata i chęć utrzymania własnych stołków.
  Zastanówcie się i opanujcie.
  Czy na prawdę jedyną drogą dla istnienia Dziekanki , a tym samym waszych stołków jest, jest droga usiana krzywdą podopiecznych domu na Orzeszkowej -ludzi , których już dość skrzywdził los. Nie pogłębiajcie ich krzywdy.

 • Link do komentarza Zaineresowana poniedziałek, 01 lutego 2021 20:09 napisane przez Zaineresowana

  To jest szantaż i ta pani nie kieruję się dobrem pacjentów którzy i tak są okaleczeni przez los

 • Link do komentarza jack poniedziałek, 01 lutego 2021 16:16 napisane przez jack

  Slowa Slowa SLowa.To sa bardzo stare budynki.Koszty adaptacyjne beda ogromne.Kto je pokryje?Urzad Marszalkowski!!!Jest projekt i kosztorys?Czy beda ostre warunki ujete w umowie,ze bezwzglednym warunkiem przejecia ZOL bedzie remont budynku!!!!!Takie wypowiedzi nie poparte kosztorysem i warunkami realizacji oraz finansowania to skrajna indolencja i nie liczenie sie z pacjentami,ktorych los strasznie potraktowal.Bez tego dla duzej liczby pacjentow to bedzie wiezienie do konca zycia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Link do komentarza Sympatyk ZOL poniedziałek, 01 lutego 2021 14:14 napisane przez Sympatyk ZOL

  Co to ma być za szantaż ? Bo duży może więcej, tylko interes poznaniaków się liczy ? niech p. Stochniałek się nie wypowiada skoro nie ma nic mądrego do zaoferowania. Ciekawe czy z deweloperem też rozmawiała o terenie ZOL-u ?

 • Link do komentarza Piotr poniedziałek, 01 lutego 2021 14:03 napisane przez Piotr

  Czy do paniusi z Urzędu Marszałkowskiego nie dociera, że szpital Dziekanka "nie jest optymalnym miejscem" na prowadzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego? Że trzeba dostosować szpital, co pochłonie kolejene miliony i stanie się nie wiadomo kiedy?

 • Link do komentarza Ewa Ka poniedziałek, 01 lutego 2021 12:13 napisane przez Ewa Ka

  Personel medyczny znajdzie zatrudnienie, a nie medyczny? Do zwolnienia?. Kosztem likwidacji dobrego zakładu chce się ratować Szpital Wojewódzki. Około jedna trzecia dlugoletnich, dobrych pracowników straci pracę, żeby poprawić wynik finansowy Szpitala. No gratulacje. Super plan. Za propozycję pracy dla personelu medycznego serdecznie dziękujemy, akurat ten personel bez trudu znajdzie pracę. Dla nas ważni są wszyscy pracownicy, tworzymy zespół. Proszę nie szantażować radnych i mieszkańców powiatu.

 • Link do komentarza Opiekunka Justyna Nijakowdka poniedziałek, 01 lutego 2021 12:07 napisane przez Opiekunka Justyna Nijakowdka

  To jest handel ludźmi-żywym towarem.
  Te słowa słyszał Starosta powiatu p. Gruszczyński
  i personel ZOLU i opiekunowie.
  Padły z ust byłego dyrektora ZOLu pana Z.Jóźwiaka .Prosił aby dotarły one do pani Stochniałek i do całego zarządu w Urzędzie Marszałkowskim
  Drodzy mieszkańcy Gniezna ,pani Stochniałek może wam oddać oddział udarowy ,bez zabierania ZOLu
  Walczymy ,nie oddamy ZOLU na pożarcie pani Stochniałek Dla niej to nie 180 pacjentów , tylko 10 milionów zł

 • Link do komentarza Wanda poniedziałek, 01 lutego 2021 12:03 napisane przez Wanda

  To jest nie wiarygodne co pisze p.P. Stochnialek szantaż ludzmi i do tego schorowanymi nie mogącym się obronić za usługi przez inne podmioty ?A Koalicja Obywatelska obiecała praworządność i co z tego wynika ?Komuś bardzo podoba się ten kawałek ZiEMI na której istnieje ZOL

 • Link do komentarza salowa poniedziałek, 01 lutego 2021 11:01 napisane przez salowa

  Tak załatwiane sa losy pacjentów, którzy sami bronić się nie potrafią. A o losie personelu nawet nikt nie wspomina. Jeżeli dobro pacjentów jest priorytetem, o czym wspomina powyższe oświadczenie, to po co ta cała akcja z przenoszeniem z domu, jakim jest dla nich ZOL na oddziały szpitalne? Bzdurą jest, że będą tam tak samo optymalne warunki dla nich.?

 • Link do komentarza Piotr poniedziałek, 01 lutego 2021 10:15 napisane przez Piotr

  Pani Stochniałek wyraźnie została wyznaczona na egzekutora z ramienia PO. Z pewnością będziemy o tym pamiętali przy wszystkich najbliższych wyborach.
  Twierdzenie, że możliwe są tylko dwa rozwiązania jest bzdurą i świadczy o braku możliwości ogarnięcia kilku tematów naraz. Smutne...

 • Link do komentarza jack poniedziałek, 01 lutego 2021 10:05 napisane przez jack

  Zanim ta pani stwierdzi o komfortowych warunkach,to niech zapozna sie z warunkami architektonicznymi obiektu gdzie maja byc przekazani pacjenci z ZOL ,czesto z powaznymi problemami z poruszaniem sie.Jak mozna napisac takie bzdury-calkowity brak profesjonalizmu i obiektywizmu pani Stochnialek.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane