piątek, 18 września 2020 10:00

Studia w czasie pandemii – co w nowym roku akademickim szykuje PWSZ Gniezno?

  Artykuł sponsorowany
Studia w czasie pandemii – co w nowym roku akademickim szykuje PWSZ Gniezno? zdjęcie nadesłane

Już za dwa tygodnie, nowy rok akademicki 2020/2021 rozpoczną studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie. Uczelni, która już od 3 lat jest niekwestionowanym liderem w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w zakresie zatrudniania absolwentów.

Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie uczelni oraz jakie zmiany szykują się w gnieźnieńskiej Alma Mater w najbliższym czasie? O tym opowiada Prorektor ds. studenckich w PWSZ Gniezno - dr Matylda Gwoździcka-Piotrowska.

- Sytuacja epidemiczna w Polsce nadal jest bardzo dynamiczna i trudno przewidzieć dalszy jej rozwój – twierdzi Pani Prorektor. - Nie ukrywam, że ostatnie miesiące były w naszej uczelni czasem intensywnej pracy, zdobywania nowych kompetencji i wdrażania nowych form kształcenia. Zajęcia w trybie online z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających prowadzenie kształcenia na odległość, zdalne egzaminy i zaliczenia oraz przedłużenie ważności legitymacji studenckich bez konieczności stawienia się na uczelni - to tylko niektóre z rozwiązań, które wprowadziliśmy by usprawnić funkcjonowanie naszej uczelni.

A jak będzie realizowane kształcenie w nowym roku akademickim 2020/2021?

- Przede wszystkim ostateczną decyzję dotyczącą wyboru formy kształcenia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) pozostawiło w gestii rektorów polskich uczelni. To władze uczelni mają najlepsze rozeznanie w zakresie możliwości zorganizowania kształcenia zdalnego, a także wiedzę na temat specyfiki kierunków studiów, charakteru prowadzonych zajęć, efektów kształcenia, które studenci muszą osiągnąć w trakcie studiów czy zabezpieczenia możliwości lokalowych.

Należy przede wszystkim pamiętać o aktualnych wymogach sanitarno-epidemiologicznych oraz o dynamicznie zmieniającej się sytuacji w danym mieście czy regionie – dlatego dokładamy wszelkich starań, aby organizacja nowego roku akademickiego przebiegała w sposób względnie stabilny i bezpieczny dla całej społeczności akademickiej PWSZ Gniezno.

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID 19 - czy tegoroczna inauguracja roku akademickiego będzie miała inny charakter?

Podobnie jak w pozostałych uczelniach w całym kraju, uroczystość będzie mocno okrojona i odbędzie się w formie hybrydowej. W samej inauguracji będą uczestniczyć: władze uczelni, członkowie Senatu i przedstawiciele studentów I roku, którzy wezmą udział w akcie immatrykulacji. Goście i pozostali członkowie społeczności akademickiej PWSZ Gniezno, będą mogli śledzić tę uroczystość, za pomocą środków masowego przekazu i transmisji online. Natomiast w trybie stacjonarnym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, odbędą się spotkania dla studentów I roku, podczas których wprowadzimy nowych żaków w zasady funkcjonowania naszej społeczności akademickiej i przedstawiamy kadrę wykładowców.

Jakie nowości dla swoich studentów przygotowuje PWSZ Gniezno w roku akademickim 2020/2021?

Przed nami rok akademicki pełen wyzwań. Powtórzę za Panem Rektorem, prof. dr. n. med. Pawłem Chęcińskim - aktualnie najważniejszym dla nas priorytetem, jest zapewnienie bezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości kształcenia studentom naszej uczelni. Czeka więc nas kolejny i dynamiczny semestr, być może nawet i cały rok akademicki, który wymaga szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w naszym bezpośrednim otoczeniu.

Cieszy nas jednak fakt, że pandemia nie wpłynęła na wybory maturzystów i nasza oferta kształcenia okazuje się być dla nich atrakcyjna. Od października br. po raz pierwszy uruchamiamy studia na kierunku - analityka bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że w szeregi uczelni udało pozyskać się międzynarodowych ekspertów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a absolwenci tego kierunku będą mogli rozwijać swoją karierę zawodową zarówno w kraju, jak i za granicą.

Po ubiegłorocznych doświadczeniach i pozytywnym odbiorze, zdecydowaliśmy się również kontynuować akcję „laptopy dla inżynierów”. Stąd też wszyscy kandydaci, którzy zdecydują się podjąć naukę na stacjonarnych studiach inżynierskich, otrzymają od uczelni laptopy! Komputery będą im służyły przez kolejne 3,5 roku nauki i jeśli zakończą studia w terminie oraz przystąpią do egzaminu dyplomowego, który zaliczą pozytywnie - laptopy przechodzą na ich własność!

Kontynuujemy też rozwój Filii naszej uczelni w Krotoszynie i budujemy Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, to tyle z zadań bieżących. W dalszej perspektywie, przymierzamy się do uruchomienia nowych kierunków studiów, pozyskania grantów badawczych oraz dotacji z zewnętrznych źródeł finansowania, które zamierzamy zainwestować w rozbudowę i wyposażenie naszej infrastruktury.

A jak przebiega rekrutacja na studia do PWSZ Gniezno i czy są jeszcze wolne miejsca?

Zakończyliśmy już I i II turę rekrutacji na studia. Szczęśliwcy, którzy przeszli przez procedurę rekrutacyjną i zostali przyjęci na I rok studiów, mogą dzisiaj odetchnąć z ulgą i cieszyć się jeszcze wakacjami. Mogę też już zdradzić, że tegoroczny ranking popularności kierunków studiów w PWSZ Gniezno, otwiera pielęgniarstwo, a zaraz za nim plasują się: analityka bezpieczeństwa, informatyka, fizjoterapia oraz transport.

Dla wszystkich maturzystów, którzy jeszcze nie podjęli decyzji związanej z dalszym kształceniem – mam dobrą wiadomość! Ze względu na wyjątkową sytuację w tym roku, związaną z przesunięciem egzaminów maturalnych, zgodnie z zaleceniem MNiSW, rekrutację na studia 2020/2021, zdecydowaliśmy się wydłużyć do 9 października br.

Przypominam jednak, że to już ostatni dzwonek żeby dołączyć do grona najlepszych, bo prawdziwi zawodowcy zaczynają od studiów!

Dziękujemy za rozmowę!

 

Aktualna oferta uczelni, dostępna jest na stronie PWSZ Gniezno

 

DR MATYLDA GWOŹDZICKA-PIOTROWSKA - Prorektor ds. studenckich w PWSZ Gniezno. Absolwentka Prawa oraz Międzynarodowych Stosunków Kulturowych, Gospodarczych i Politycznych – na kierunku Europeistyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego raz ochrony praw pacjenta. Jest również autorką kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i popularno-naukowych; redaktorką kilku tomów monografii; autorką monografii i współautorką publikacji książkowej. Od 18 lat wykonuje zawód radcy prawnego, posiada także uprawnienia mediatora sądowego.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane