Wydrukuj tę stronę
piątek, 02 października 2020 10:28

Trwa rekrutacja do nowego żłobka miejskiego

  UM

W tym roku Miasto Gniezno otrzymało dwa dofinansowania na stworzenie miejsc w nowym Żłobku Miejskim, do którego cały czas trwa rekrutacja.

Wartość projektów, których beneficjentem jest Pierwsza Stolica to kwota 4.996.081 złotych, z czego aż 4,5 mln złotych to środki zewnętrzne. W ramach inwestycji, która aktualnie realizowana jest w budynku przy ulicy Pocztowej 11, powstaje 75 nowych miejsc dla dzieci do trzeciego roku życia. Ruszyła już także rekrutacja na te miejsca.

Nowopowstały żłobek, składać się będzie z trzech oddziałów zlokalizowanych w budynku w pełni dostosowanym do potrzeb najmłodszych, na zewnątrz którego powstał już także nowy plac zabaw. Dzieci będą mogły zacząć korzystać ze żłobka już od listopada. Urząd Miejski informuje jednocześnie, że z uwagi na specyfikę realizowanego projektu, w czasie jego trwania pobierana opłata za pobyt dziecka w żłobku będzie opłatą stałą – niezależną od ilości dni, w jakich dziecko uczęszcza do żłobka.

Aby zgłosić dziecko do żłobka należy wypełnić dokumenty załączone na stronie Urzędu Miejskiego, albo pobrać je osobiście z Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Po wypełnieniu trzeba je złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Rekrutacja dzieci do gminnego Żłobka Miejskiego nr 2 w Gnieźnie „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie!” w terminie od 14.09.2020 do 14.10.2020 roku, w godzinach od 7.30 do 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zagrożenie zakażenia koronawirusem nie przewiduje się spotkań informacyjnych dla rodziców. Pomoc przy wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych i wszelkie niezbędne informacje w związku z realizowanym projektem będą udzielane telefonicznie lub w Biurze projektu (Urząd Miejski w Gnieźnie) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 61 426 04 20 lub 61 426 04 61.

2 komentarzy