Wydrukuj tę stronę
wtorek, 18 sierpnia 2020 11:52

Podwyżka taryfy za ciepło z PEC

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej poinformowało iż od 1 września br. wzrośnie taryfa za dostarczane ogrzewanie.

Kilka dni temu na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawiła się informacja o rozpatrzeniu wniosku spółki PEC w sprawie zatwierdzenia nowych taryf ciepła. Stawki, przedłożone jeszcze w maju br. przez PEC, zyskały akceptację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 13 sierpnia br.

Zgodnie z tą decyzją nowe ceny i stawki opłat taryfy dla ciepła wzrosną o 2,69%. Dla obiektów zasilanych w ciepło z kotłowni gazowych stawki wzrosną o 2,53%. Nowe taryfy mają obowiązywać przez 12 miesięcy.

- W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718). Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej - zawarto w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Tegoroczna podwyżka taryfy jest znacznie niższa od tych, jakie miały miejsce w ostatnich latach. W połowie ubiegłego roku podwyżka wyniosła 16,14%, a w grudniu 2017 roku - 15,65%. Wówczas PEC tłumaczył wzrost taryf rosnącymi cenami węgla na rynku oraz koniecznością zakupu przydziałów emisji dwutlenku węgla.

13 komentarzy