Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 20 lipca 2020 17:10

Zapadnięcie drogi we wsi Dalki - utrudnienia potrwają dłużej

 
Zapadnięcie drogi we wsi Dalki - utrudnienia potrwają dłużej źródło: OSP Mnichowo

Utrudnienia spowodowane przez zapadniętą jezdnię w ciągu drogi powiatowej w Dalkach mogą się przeciągnąć. Dla ciężarówek wyznaczono inny objazd.

Od dwóch dni zmotoryzowani, chcący przejechać szosą z Czerniejewa do Gniezna lub w stronę przeciwną, muszą korzystać z dość wąskiego objazdu, prowadzącego przez ul. Skrajną oraz południową część wsi Dalki. Wszystko przez zapadnięcie się jezdni, do którego doszło na wysokości jednej z posesji.

Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg, już w miniony czwartek otrzymano zgłoszenie o zapadnięciu się jezdni i chodnika na drodze powiatowej nr 2152P w miejscowości Dalki przy posesji nr 16. W związku z powyższym na miejsce zdarzenia został wysłany Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Kłecku, który stwierdził ten fakt na fragmencie jezdni oraz chodnika. Zlokalizowane są one na zakrytym rowie melioracyjnym, przechodzącym przez drogę. Miejsce to zostało zabezpieczone.

W sobotę 18 lipca nastąpiło dalsze zapadnięcie asfaltu, powodujące znacznie większą wyrwę w drodze (2 m na 3 m i o głębokości ponad 2 m), która odsłoniła urządzenie gazowe - nie doszło jednak do jego rozszczelnienia. PZD w uzgodnieniu z pogotowiem gazowym zabezpieczyło zapadlinę poprzez wypełnienie jej piaskiem. Jak dodaje PZD, zapadnięcie drogi znajduje się na zakrytym rowie melioracyjnym, gdzie nastąpiło najprawdopodobniej rozszczelnienie lub pęknięcie rurociągu. Urządzenia wodne w tym miejscu pochodzą z początku XX wieku, a średnice rur odbiegają od obowiązujących norm. Ponadto została podjęta decyzja o całkowitym zamknięciu drogi i wyznaczeniu objazdów.

Objazd prowadzi przez ul. Mnichowską w ul. Skrajną i w kierunku do Mnichowa (i odwrotnie). 20 lipca br. nastąpiła wizja lokalna miejsca awarii z udziałem zastępcy Wójta Gminy Gniezno Macieja Mądrego, zastępcy dyrektora ds. technicznych PZD Andrzeja Szymańskiego, zastępcy dyrektora PZD Stanisława Dolacińskiego oraz pani Barnadetty Zakrzewskiej pracownika Urzędu Gminy Gniezno.

Jak informuje PZD, wstępnie uzgodniono objazd dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t chcących do Gniezna dojechać od strony Czerniejewa - prowadzi on z Pawłowa w kierunku na Goraniec, następnie przez Kosmowo, Gębarzewo i wjazd w Gnieźnie ul. Pustachowską. Zostały również sporządzone pisma do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Nadzór Wodny w Gnieźnie oraz do Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie informujące o zapadnięciu jezdni z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii i przywrócenia drogi do stanu pierwotnego.

8 komentarzy