Wydrukuj tę stronę
czwartek, 06 czerwca 2019 08:24

List otwarty byłych nauczycieli ws. zmniejszenia boiska ZSP nr 2

 
List otwarty byłych nauczycieli ws. zmniejszenia boiska ZSP nr 2 źródło: Google Street View

Do naszej redakcji skierowany został list otwarty w sprawie planów przeznaczenia boiska szkolnego ZSP nr 2 pod działku budowlane. Przeciwko temu pomysłowi opowiedzieli się byli nauczyciele tej szkoły.

Miesiąc temu poinformowaliśmy o zamiarach, jakie Starostwo Powiatowe ma wobec boiska szkolnego należącego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Cieszkowskiego. W skrócie mówiąc - planuje się "wykrojenie" z jego powierzchni czterech działek od strony ul. Kasprowicza, które następnie planuje się zbyć pod zabudowę jednorodzinną. Powiat planuje z tego tytułu pozyskać środki w kwocie około 1 mln złotych, ale temat ten budzi kontrowersje wśród niektórych osób - mieszkańców osiedla lub też środowiska rodziców oraz nauczycieli z tej szkoły. Dziś do naszej redakcji trafił list, skierowany przez emerytów i rencistów, byłych nauczycieli ZSP nr 2. Poniżej przytaczamy jego treść.

 

Gniezno, 3 czerwca 2019 r.

Radni Powiatu Gnieźnieńskiego
Członkowie Zarządu Starostwa Powiatu Gnieźnieńskiego
Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego

List otwarty

W ostatnim czasie upublicznione zostały informacje o zamiarze sprzedaży przez Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego działek budowlanych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 .

To co zastało określone jako „działki budowlane”1 to w rzeczywistości boisko szkolne. „Części nieruchomości, na której stoi szkoła”2, sprzedaż której ma uratować budżet, to dla młodzieży utrata boiska do piłki nożnej, boiska do piłki plażowej, rzutni do rzutu kulą, bieżni, skoczni w dal.

Na jakie zyski może liczyć Starostwo sprzedając działki? Czy dokonano szacunku zysków i strat?

Zakładając, że boisko zostanie „obcięte” o około 40 metrów na całej długości, pozyskana zostanie powierzchnia około 2500 m2. Sprzedając po cenie 150 złotych za metr kwadratowy, uzyskana kwota to 375 tysięcy złotych. Gdyby znalazł się nabywca, który zapłaciłby 200 złotych za metr, dałoby to kwotę pół miliona złotych. Chcąc uzyskać kwotę „około miliona” należałoby uzyskać cenę metra kwadratowego na poziomie 400 złotych lub zbyć 8 takich działek.

Przeciętna cena za metr kwadratowy działki lub gruntu w Gnieźnie to 156 zł.3

Uzyskany przychód ma stanowić dla Starostwa zapis księgowy po stronie przychód. Ma on wesprzeć „realizowane projekty”, „ratować budżet i móc osiągnąć określone wskaźniki”. Czyli to czysty interes. „Czysty” w zrozumieniu – kilka dokumentów, kilka uzgodnień i podpisów, ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu. 

Czas pochylić się czas nad „kosztami” tej „zaplanowanej” operacji administracyjno - finansowej.

Niszcząc istniejące boisko (ma ono swoje walory, mimo że nie jest nowoczesne), organ założycielski, którym dla ZSP nr 2 w Gnieźnie jest Starostwo, zobowiązany jest zbudować nowe, aby zapewnić realizację szkole programu nauczania. Czy uczyni to z pozyskanych - z planowanej sprzedaży – funduszy? Wątpliwe, gdyż z założenia, mają one pilnie wesprzeć „realizowane projekty”.

Boisko będzie może kiedyś! Chyba, że nie będzie ono szkole potrzebne, bo jak zapowiada Starosta - „będą przeprowadzone analizy dotyczące reorganizacji oświaty, co może skutkować tym, że pojawią się kolejne składniki majątkowe, które będą przeznaczone do sprzedaży, skąd pozyskane zostaną dodatkowe środki”4. Nie wiadomo, co kryje się pod określeniem „reorganizacja”, ale może ono zawierać zamysł likwidacji szkoły, a wtedy boisko nie będzie potrzebne. Sprzedać będzie można pozostałość, a przychód zasili kasę Starostwa o większą wartość. 

Zakładając, że planowane jest tylko zmniejszenie terenu istniejącego boiska to należy przewidzieć konieczność oszacowania wydatków, które powinny być poniesione już teraz, przed sprzedażą. Niezależnie, czy będzie to aż boisko do piłki ręcznej, czy tylko do piłki koszykowej. 

Jakie to koszty? Czego dotyczą?

Kilka składowych: opracowanie i wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu technicznego boiska, wykonanie ogrodzenia na długości co najmniej 120 metrów5, „wprowadzenie pasów zieleni izolacyjno – krajobrazowej”6, budowa „bezpośredniego dostępu do dróg publicznych – Rok XXVI ul. Kasprowicza (symbol planu „9KD-D”) oraz sięgacza ul. Cieszkowskiego (symbol planu „7KD-D”)”7 dla nowo wydzielonej działki nr 135/10.

Jaki będzie koszt budowy samego boiska?

Niwelowanie terenu, korytowanie, krawężnikowanie, ułożenie podbudowy, budowa odwodnienia, zakup i ułożenie nawierzchni, malowanie linii, zakup i montaż sprzętu sportowego, zakup i montaż piłkochwytów. Czy Starostwo ma zabezpieczone na rok bieżący lub pierwsze półrocze roku następnego kwoty rzędu kilkuset tysięcy, a może miliona złotych, co pozwoliło by na taką realizację? 

Boisko powinno powstać zanim działki zostaną sprzedane. Niestosowne, niegodne dobrego zarządcy, gospodarza byłoby przyjęcie postawy – zrobimy to jak będą pieniądze, zrobimy to później. 

Szkolnictwo zawodowe, jego znaczenie dla gospodarki kraju w ogóle i regionu zostało ponownie dostrzeżone. Szkoły te będą się rozwijać, doskonalić, modernizować i adaptować do nowych wymagań gospodarki, czego przykładem jest powołanie i budowa Centrum Kształcenia Praktycznego.

Przewidzieć należy, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, jako szkoła o ugruntowanej tradycji i renomie, takich modernizacji będzie musiała dokonywać. Potrzebne będą pomieszczenia na pracownie do nauczania w systemie modułowym, których ze względu na swą specyfikę lub wyposażenie nie będzie można zlokalizować w istniejącym budynku. Koniecznością może będzie budowa nowego pawilonu, czego wymagać będą nowe specjalności czy zawody. Od wielu lat potrzebna jest tej szkole nowa sala gimnastyczna spełniająca także funkcję auli.

Okrojenie boiska to nie tylko umniejszenie części sportowo – rekreacyjnej, ale w perspektywie, zablokowanie rozwoju kształcenia zawodowego dla całego regionu Ziemi Gnieźnieńskiej. 

Jak należy spojrzeć na planowaną przyszłość z perspektywy dobrego gospodarza?

Teren obecnego boiska, a zwłaszcza część przeznaczona do zbycia, jest zadrzewiona. Rośnie tu kilkadziesiąt drzew, w tym kilkanaście zdrowych, pięknych, dorodnych, mających dziesiątki lat. Nie jest ważne, kto je wytnie, czy dotychczasowy właściciel terenu, aby podnieść ich wartość, czy nabywcy, aby pobudować swoje domy. Pewnik, zostaną wycięte! To też koszty. Tych wycenić się w złotówkach nie da. 

 

Szanowni Państwo.

Ta Szkoła, to boisko, ta jego część, są przedmiotem naszej troski. To Nasza, nas Wszystkich – cząstka małej ojczyzny – powiatu gnieźnieńskiego.

Dla zapewnienia stabilnych warunków kształcenia, wpływania na wszechstronny rozwój i wychowanie kolejnych pokoleń, dzielimy się naszą troską i wnosimy o odstąpienie od zamiaru wydzielenia z boiska działek budowlanych i ich sprzedaży. Jeżeli po dokładnej analizie uznacie, że ma to nastąpić, podejmijcie decyzje zapewniające szkole niczym niezakłócony sposób kształtowania: prozdrowotnych postaw, nawyków aktywnego fizycznie wypoczynku.

Boisko szkolne to nie tylko miejsce do gry czy zabawy. To ważny element procesu kształtującego osobowość. Tu kształtuje się umiejętności: stosowania przyjętych norm i zasad, współzawodnictwa i współdziałania, doświadczania radości ze zwycięstw, czy przeżywania porażek, wyznaczania celów, samodoskonalenia, samorealizacji i samooceny.

To boisko, w tej formie i postaci jest boiskiem najzdrowszym! Nie nagrzewa się, nie emituje przykrych, a może i szkodliwych zapachów. Pozwala doświadczać zapachu i miękkości trawy, obserwować wiosenne pojawianie się liści na drzewach i ich jesienne umieranie, korzystać z dobrodziejstw cienia w upalne dni lub ciepła słonecznego, cieszyć uszy śpiewem ptaków. To boisko, to także od wielu dziesiątek lat, cenny element krajobrazu osiedla i kształtowania jego mikroklimatu.

Czy koniecznie potrzebne są sztuczne tworzywa pokrywające setki metrów kwadratowych boiska, dziesiątki ton nagrzewającej się kostki brukowej na podjazdach nowo powstałych domów. Korzystniej dla środowiska, dla natury, dla nas jest zgromadzenie wody opadowej w naturalnej murawie boiska, która ją później odda w postaci wilgoci, a nie szybkie wprowadzenie jej do rury kanalizacyjnej.

Szanowni Radni i Zarządzający naszym wspólnym dobrem.

Przed podjęciem słusznej, w Waszym przekonaniu decyzji, zapewne dokonacie wielorakich, obejmujących wiele aspektów analiz. Warto, przed jej podjęciem poznać motto, którym posługiwał się Henry Ford:

„Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem” .

 

Z poważaniem i troską list ten do Państwa adresują

Emeryci i Renciści, byli pracownicy
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie,
zebrani w dniu 9 maja 2019 r. na comiesięcznym spotkaniu.

Prawo sygnowania niniejszego listu powierzamy - Jerzemu Dąbrowskiemu.
Korzystając z formuły i idei Listu otwartego, upublicznimy jego treść i przesłanie.
Jerzy Dąbrowski

 

Przypisy:

1 Nie tylko teren przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Przemiany na Szlaku Piastowskim Nr 16 (1340) z dnia 16.04.2019r.Rok XXVI
2 J.w
3 https://ceny.szybko.pl/Gniezno-ceny-dzialek.html
4 Nie tylko teren przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Przemiany na Szlaku Piastowskim Nr 16 (1340) z 16.04.2019r.
5 Mapa Zasadnicza Wstępny projekt podziału nieruchomości.
6 Uchwała Nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22czerwca 2009 r. §13.1 pkt. 8
7 Postanowienie Prezydenta Miasta Gniezna, z dnia 28.03.2019 r.

12 komentarzy