środa, 29 maja 2019 16:21

Absolutorium dla prezydenta przyznane

 

Rozliczenie budżetu za 2018 rok przyjęto głosami większości radnych, a tym samym przyznano coroczne absolutorium prezydentowi Gniezna.

Niepisaną, ale coroczną tradycją posiedzeń Rady Miasta Gniezna jest sesja absolutoryjna, w trakcie której działacze zapoznają się z rozliczeniem budżetu za poprzedni rok. Tak też to miało miejsce 29 maja, kiedy to radni zebrali się, by wyrazić swoją opinię w tym temacie. 

Posiedzenie, połączone z dopytaniami w sprawie Raportu o stanie Gminy Miasto Gniezno za 2018 rok oraz przedstawieniu rozliczeń przez skarbnik Ewę Gawrych, poszczególni przedstawiciele wyrazili swoje opinie o budżecie za ten okres.

Przed sesją prezydent przyznał: Budżet za 2018 rok był największym z ostatnich 4 lat, zarówno jeśli chodzi o dochody, jak i wydatki. Największym był, jeśli chodzi o inwestycje - ponad 56 mln złotych zostało wydane na inwestycje miejskie, zarówno jednoroczne, jak i wieloletnie. Najważniejszy element jest taki, że w większości z tych dużych wykorzystywaliśmy środki zewnętrzne. Mam tu na myśli przebudowę układu drogowego pod trzema mostami, ponadto remontowany był Stary Ratusz, zaczęło się procedowanie o centrum przesiadkowe przy dworcu. To są ogromne inwestycje i praca nad nimi trwała kilka lat i albo zakończyła się w 2018 roku, albo jeszcze trwa. Było jeszcze kilka innych inwestycji z punktu widzenia drogowego - ul. Kawiary, która nie jest długa, ale wymagała dość dużej i specjalistycznej wiedzy. Prawie 3 mln złotych przeznaczyliśmy też na remonty w szkołach (...). Dzisiaj mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że budżet został dobrze przygotowany, na potrzeby naszych mieszkańców. 

Radny Marek Bartkowicz stwierdził: - Jest kilka takich punktów, które dają nam do tego podstawy, by się wstrzymać. Drobnym jest chociażby niewykonanie budżetu w sprawie powrotu podopiecznych MOPS do warunków życia społecznego. Zaplanowano na ten kwotę, z której wydatkowano jedynie 57%. Trzeba też wspomnieć, że miasto ma też blisko 30 mln złotych należności do ściągnięcia. Można powiedzieć, że jest to też kwota, która co roku jest zapisywana w budżetach i pojawia się pytanie, czy pracownicy podlegli prezydentowi są wyposażeni w takie narzędzia organizacyjne, by te kwoty były zmniejszane. Tymczasem radny Dariusz Banicki bardziej optymistycznie podsumował:Po analizie, którą wykonaliśmy w trakcie posiedzenia klubu, wynotowaliśmy kilka mocnych aspektów. Najważniejszy to ten dotyczący inwestycji - blisko 56 mln złotych na inwestycje w 2018 roku. Dochody są na poziomie 101% w stosunku do planowanych, a planowane zadłużenie jest troszkę mniejsze, oczywiście zgodne z WPF. Przede wszystkim budżet pokazał dynamiczny rozwój, inwestycje, które na co dzień widzimy, trzy mosty w tym roku dokończone, budowa hali widowiskowo-sportowej, ul. Kawiary i inne remonty pokazują naocznie, że te pieniądze są przeznaczane na polepszanie komfortu mieszkańców i poziomu ich bezpieczeństwa.

Ostatecznie za udzieleniem absolutorium zagłosowali (17): Dariusz Banicki, Jan Budzyński, Jerzy Chorn, Stanisław Dolaciński, Tomasz Dzionek, Olga Gandurska, Michał Glejzer, Marcin Jagodziński, Anna Krzymińska, Artur Kuczma, Zdzisław Kujawa, Arkadiusz Masłowski, Bogusława Młodzikowska, Tadeusz Purol, Angelika Ślachcińska, Rafael Wojciechowski, Janusz Brzuszkiewicz. Od głosu wstrzymali się (5): Marek Bartkowicz, Aleksander Ditbrener, Paweł Kamiński, Jan Szarzyński, Andrzej Wdzięczny. Nieobecna była radna Sylwia Jabłońska.

 

 

2 komentarzy

  • Link do komentarza Artur Tiger Wiernowolski sobota, 01 czerwca 2019 20:26 napisane przez Artur Tiger Wiernowolski

    Za co absolutorium, pytam się za co ? NIK powinien rozliczyć Prezydenta. Absolutorium za króliki ??

  • Link do komentarza urzędas środa, 29 maja 2019 23:14 napisane przez urzędas

    Nie ma się z czego cieszyć. Gnieźnieńska rada jest organizacją złożoną z ludzi prezydenta, więc żaden z radnych się nie wychyli, by go nie poprzeć. Zatem udzielenie absolutorium jest z góry skazane na poparcie. A jak do tego dodać pochwały płynące z tego samego źródła, to wszystko jasne i wiadomo, jak ta kadencja będzie wyglądała przez najbliższe pięć lat!

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane