wtorek, 09 kwietnia 2019 10:29

Argumenty władz miasta i służb ws. manifestacji 13 kwietnia

 
Argumenty władz miasta i służb ws. manifestacji 13 kwietnia archiwum redakcji

W związku z zakazem wydanym dla 18 zgromadzeń publicznych, zaplanowanych na najbliższą sobotę, opublikowano uzasadnienie podjętej przez władze miasta decyzji. Teraz z tymi argumentami zapozna się sąd, gdyż obie strony zapowiedziały odwołania.

W poniedziałek w godzinach popołudniowych prezydent Tomasz Budasz poinformował na briefingu w Urzędzie Miejskim iż wydał zakaz organizacji wszelkich manifestacji, zgłoszonych na sobotę 13 kwietnia. Objęło to zarówno marsz równości, jak i zgromadzenia zaplanowane przez przeciwników jego organizacji. (...) w jednym miejscu i czasie spotkają się ze sobą bardzo zantagonizowani przedstawiciele różnych grup społecznych, m.in. zwolennicy środowisk LGBT, a także grupy radykalno-prawicowe, kibicowskie i tym podobne. Biorąc pod uwagę doświadczenia innych miast, a także temperaturę każdego sporu światopoglądowego prowadzonego pomiędzy tymi grupami, istnieje uzasadniona obawa zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców w tym np. parkujących aut czy ogródków kawiarnianych. Planowana trasa przemarszu przez centrum Gniezna spowodowałaby ponadto całkowity paraliż komunikacyjny miasta - argumentował w oświadczeniu. Po tym, na profilu społecznościowym prezydenta pojawiło się wiele negatywnych komentarzy (niektóre obraźliwe) nawiązujących tylko do zakazu dla marszu równości, w większości pisanych przez osoby, które w żaden sposób nie są związane z Gnieznem

Tymczasem wszystkie decyzje o wydaniu zakazu dla organizacji w sumie dwóch marszów równości i szesnastu kontrmanifestacji zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Do każdej z nich załączono obszerne uzasadnienie, w którym wskazuje się okoliczności opowiadające się za tą decyzją: Mając na uwadze w szczególności, że w dniu 14 marca br. do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie wpłynęło jeszcze 17 innych zawiadomień o zgromadzeniach publicznych, planowanych również na dzień 13 kwietnia, po ich analizie, wezwaniu do uzupełnienia i otrzymaniu uzupełnień, skierowano w dniu 22 marca 2019r. pismo do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie z informacją o zgłoszonych zgromadzeniach i prośbą o opinię. W dniu 3 kwietnia 2019r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie opinia Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie, w której wskazano szereg czynników mających wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w czasie planowanych zgromadzeń w dniu 13 kwietnia 2019r. I tak wskazano na udział w marszu przedstawicieli licznych grup społecznych, w tym antagonizujących ze sobą, co potencjalnie niesie za sobą zagrożenie uszkodzenia lub zniszczenia mienia, infrastruktury miejskiej, witryn sklepowych a także parkujących pojazdów. Ponadto wskazano na całkowite sparaliżowanie ruchu drogowego w centrum miasta Gniezna z uwagi na trasę przemarszu głównymi ulicami Starego Miasta, w związku z zamknięciem części ulic z uwagi na przebudowę przejazdu w ulicy Pod Trzema Mostami. Komendant Powiatowej Policji w Gnieźnie wskazał również na odbywające się w tym dniu inne imprezy, w tym masowe imprezy sportowe oraz zaplanowany na dzień 13 kwietnia mecz ekstraklasy piłkarskiej pomiędzy Lechem Poznań i Jagiellonią Białystok w Poznaniu (przejazd przez Gniezno grup kibiców). 

Organizatorzy wszystkich 18 zgromadzeń publicznych wskazać musieli liczbę osób, które mają wziąć w nich udział - w sumie miałoby to być 7700 osób. Zaplanowano, że marsz równości przejdzie ulicami: Rynek, Farna, Warszawska, Mickiewicza, Mieszka I, Dworcowa, Lecha, Jana III Sobieskiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Dąbrówki, Łubieńskiego, Chrobrego i z powrotem na Rynek w Gnieźnie. Kontrmanifestanci zgłosili swoje zgromadzenia publiczne w kilku miejscach kolidujących z ww. trasą, m.in. na Farnej, Warszawskiej, Dąbrówki, Chrobrego czy na Rynku. Wszyscy organizatorzy zostali zaproszeni na spotkanie do Urzędu Miejskiego, które odbyło się 4 kwietnia. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Miasta, Policji i Straży Miejskiej: - Podczas rozprawy zaproponowano organizatorom zmianę miejsc i czasu zgromadzeń, w taki sposób aby ich przebiegi nie były ze sobą zbieżne, co za tym idzie, nie zagrażały życiu i zdrowiu ludzi oraz mieniu w znacznych rozmiarach. Organizatorzy nie wyrazili zgody na jakiekolwiek propozycje zmiany czasu i miejsca, podtrzymując ten sam czas wszystkich 18 zgromadzeń i nie zmieniając miejsc zgromadzeń. Tym samym rozprawa nie pozwoliła na usunięcie zagrożeń.

W dalszej części uzasadnienia wymieniono dziesięć powodów, dla których manifestacje nie mogą się odbyć 13 kwietnia (poniższe dotyczą marszu równości, jednak treściowo pokrywają się z pozostałymi siedemnastoma zakazami): 

1) Organizatorzy zgromadzeń przewidują w zgłoszeniach, iż liczba uczestników wyniesie łącznie 7.700 osób. Tak duża liczba zantagonizowanych wobec siebie uczestników, zgromadzonych w gęsto zabudowanej przestrzeni śródmiejskiej, z wąskimi ulicami i chodnikami, zaparkowanymi samochodami oraz bez zachowania odstępów  buforowych (w toku rozprawy administracyjnej wykluczono odsunięcie zgromadzeń o odmiennych celach na odległość min. 100 m), naraża uczestników na bezpośrednią konfrontację, tj. zagrożenie życia lub zdrowia ludzi;

2) Organizatorzy zgromadzeń nie przewidzieli w zgłoszeniach żadnej profesjonalnej ochrony swoich zgromadzeń. Z kolei przewidywane służby porządkowe, złożone jedynie z uczestników zgromadzenia (wolontariuszy), nie gwarantują profesjonalnej ochrony uczestników (brak osób przeszkolonych z zakresie ochrony osób lub mienia oraz osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy) w sytuacji znaczącego ryzyka bezpośredniej konfrontacji z osobami wrogo nastawionymi do uczestników zgromadzenia;

3) W trakcie planowanych zgromadzeń będą miały miejsce imprezy sportowe – mecze piłki nożnej z udziałem zorganizowanych agresywnych grup kibiców piłkarskich (mecz Lech Poznań – Jagiellonia Białystok), którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych deklarują udział w zgromadzeniach w Gnieźnie, wypowiadając się
w sposób negatywny o celach i ideach wyrażanych na jednym ze zgłoszonych zgromadzeń. Jedna ze zorganizowanych grup kibiców na trasie przejazdu ma Gniezno; 

4) Planowana trasa zgromadzenia (marszu) przebiega przez wąskie i ciasne ulice śródmiejskie. Organizatorzy, podczas rozprawy administracyjnej, nie zgodzili się na zmianę trasy. Ulice te cechują się dużym zagęszczeniem zaparkowanych samochodów pomiędzy którymi musieliby przechodzić uczestnicy marszu, oraz uczestnicy kontrdemonstracji, co czyni realnym perspektywę uszkodzenia tego mienia;

5) Planowana przez organizatorów trasa marszu przebiega w znacznej części przez wąskie ulice jednokierunkowe, co sprawia, że niemożliwym będzie sprawny i szybki dojazd na trasę marszu pojazdów uprzywilejowanych (pogotowie, Policja itp.), co powoduje zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników;

6) Gniezno jest miastem średniej wielkości, nie posiadającym wystarczającego zaplecza infrastruktury medycznej dla udzielenia potencjalnej pomocy medycznej jednocześnie kilku tysiącom uczestników zgromadzeń (miejsca w szpitalach, liczba karetek). Ponadto Szpital im. Chrztu Polski w Gnieźnie aktualnie przechodzi modernizację i rozbudowę, stąd możliwości zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia medycznego większej liczbie osób (w tym także specjalistycznej opieki medycznej) są aktualnie w Gnieźnie znacząco ograniczone;

7) Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie w piśmie skierowanym do Prezydenta Miasta Gniezna wskazał na liczne utrudnienia w należytym zabezpieczeniu 18 zgromadzeń o przeciwstawnych celach, odbywanych jednocześnie w tym samym czasie. Ponadto, z uwagi na mecz piłkarski podwyższonego ryzyka (Jagiellonia Białystok – Lech Poznań), odbywający się tego samego dnia o godz. 18:00 w Poznaniu znaczne siły policyjne muszą zostać skierowane do obsługi tego meczu, stąd nie mogłyby być wykorzystane do ochrony uczestników zgromadzeń w Gnieźnie; 

8) Planowane zgromadzenie (marsz) ma odbyć się w centrum miasta, w handlową sobotę przed świętami Wielkanocnymi, w godzinach szczytu komunikacyjnego i zakupowego, co naraża uczestników zgromadzeń na odbywanie zgromadzenia (marsz) pośród dużej liczby mieszkańców przemieszczających się pomiędzy sklepami, co znacząco zwiększa ryzyko wejścia w bezpośrednie interakcje z tłumem, co rodzi obawę rozpierzchnięcia się grupy uczestniczącej w zgromadzeniu, uniemożliwiając ochronę tychże uczestników a więc może to narazić ich na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia;

9) Planowane zgromadzenie (marsz) ma odbyć się w centrum miasta, w handlową sobotę przed świętami Wielkanocnymi, w godzinach szczytu komunikacyjnego i zakupowego przy zwiększonej aktywności handlujących, co naraża mienie znacznej wartości (witryny sklepowe, stragany targowe, krzesła i stoły kawiarniane, reklamy, donice i ozdoby wystawiane na zewnątrz punktów handlowych i gastronomicznych) na uszkodzenie, w sytuacji przejścia lub odbywania się licznych zgromadzeń, bezpośrednio przy punktach handlowych i targowisku miejskim. Dodatkowo ulice na których odbyć mają się zgromadzenia mają w części nawierzchnię brukową, która generuje dodatkowe ryzyka uszkodzeń;

10) Organizatorzy zgromadzeń w okresie poprzedzającym dzień zgłoszonych zgromadzeń poprzez różne działania (lawety z hasłami ideologicznymi, artykuły w mediach, wpisy w portalach społecznościowych) w sposób konfrontacyjny opisywali poglądy i idee deklarowane przez innych organizatorów zgromadzeń. W ten sposób doszło do eskalacji sporu, wytworzenia napięcia i atmosfery wzajemnej wrogości potęgującej zarysowany spór o charakterze ideologicznym. 

Obie strony (bo w zasadzie tak można mówić o organizatorach wszystkich manifestacji 13 kwietnia) zapowiedziały odwołanie od ww. decyzji. 

3 komentarzy

  • Link do komentarza Czesław wtorek, 09 kwietnia 2019 16:34 napisane przez Czesław

    Bardzo dobrze że nie będzie żadnej parady .

  • Link do komentarza frajda wtorek, 09 kwietnia 2019 12:13 napisane przez frajda

    W sobotę ma być zimno, mokro, opady i wietrznie. To te golasy zmarzłyby na kość!

  • Link do komentarza wyborca wtorek, 09 kwietnia 2019 10:53 napisane przez wyborca

    Salomonowe wyjście prezydenta w opisanej sprawie. To fakt. Ale mnie interesuje bardziej rzetelnie przedstawiony stosunek władz miasta do takich marszów, jak planowana Parada Gejów? Czy tylko względy bezpieczeństwa są furtką dla wydania zakazu? Czy prezydent miasta jako osoba publiczna, ale także prywatna ma swoje zdanie na ten temat i jak ono wygląda, bo to jest dla większości mieszkańców bardzo interesujące. No i czy rozpadnie się koalicja w radzie miasta w tymi, którzy stoją po stronie takich parad?

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane