poniedziałek, 19 listopada 2018 08:01

Razem przy ognisku

  mn
Razem przy ognisku zdjęcie nadesłane

W minioną sobotę w przeddzień "Światowego Dnia Ubogich" odbyło się na terenie rekreacyjnym Ośrodka dla Bezdomnych "Pomocna Przystań-Kawiary" spotkanie integracyjne "Razem przy ognisku".

Impreza miała charakter wesołej biesiady przy ognisku i wspólnym posiłku, na którym spotkały się osoby bezdomne, samotne i ubogie nie tylko z tej placówki. Wśród blisko stu osób, które odwiedziły ośrodek były także osoby usamodzielnione, będące przykładem możliwości pełnego powrotu do normalnego życia.

Imprezę zorganizowało Powiatowe Stowarzyszenie "DOM" korzystając z wsparcia finansowego Urzędu Miasta Gniezna. Spotkanie miało też cel terapeutyczno-informacyjny i rozpoczęło się od wystąpienia Dyrektorki Wydziału Usług Społecznych w Urzędzie Miejskim Agnieszki Horoszczak, która po przywitaniu, przybliżyła problemy bezdomności i uzależnień. Uczestnicy spotkania mieli możliwość rozmowy z terapeutkami, które rozdały także ulotki informacyjne. Obie prowadzą w schroniskach zajęcia terapeutyczne w ramach "Programu terapii i reintegracji społecznej osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu", który od 14 lat wspiera działania Stowarzyszenia i jest także finansowany przez Urząd Miasta Gniezna.

W trakcie imprezy grał na akordeonie także pan Wojciech, były różne konkursy a na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali paczki m. in. z ciepłą odzieżą i żywnością.

 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane