Wydrukuj tę stronę
piątek, 07 maja 2021 09:19

95 pieców zostanie wymienionych

 

Kilkadziesiąt wniosków wpłynęło w ramach trzeciej edycji programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie", polegającego na wymienia źródeł ciepła w budynkach na terenie miasta.

21 kwietnia 2021 roku komisja opiniująca wnioski o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych podpisała protokół, zgodnie z którym do wskazanego na początku roku terminu wpłynęło w sumie 50 wniosków - jeden dotyczył zadania już zrealizowanego oraz 5 wniosków pojawiło się po terminie naboru, z tego 2 wnioski spełniły wszystkie warunki regulaminu.

Komisji przedstawiono więc 51 wniosków spełniających wymogi regulaminu, z tego 49 wniosków ujęto na liście rankingowej podstawowej, a 2 wnioski na liście rezerwowej. Wnioski zestawione w układzie rankingowym zostały zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Biorąc pod uwagę środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie w 2021 roku komisja pozytywnie zaopiniowała do zawarcia 51 wniosków, zgodnie z załączonymi listami rankingowymi, na łączną kwotę dofinansowania 197 729,44 zł. 

Planowanych do likwidacji jest 95 źródeł ciepła na paliwo stałe, które zlokalizowane są przede wszystkim w centrum Gniezna oraz na os. Grunwaldzkim, a także w kilku przypadkach w innych częściach miasta.

1 komentarz