Wydrukuj tę stronę
czwartek, 18 stycznia 2018 13:29

Czy w warsztatach zagości gwar mieszkańców Gniezna?

 
Wizualizacja Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Wizualizacja Centrum Aktywności Międzypokoleniowej źródło: dokumentacja przetargowa

Jeśli uda się zdobyć środki zewnętrzne, to jest szansa iż przy ul. Chrobrego mógłby powstać nowy ośrodek kultury i aktywizacji, zrzeszający różne pokolenia gnieźnian. 

Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej (CAM) miałby stanowić ośrodek integracji i aktywizacji różnych grup wiekowych ze społeczności Gniezna i okolic. Docelowo miałby być miejscem, gdzie osoby w starszym wieku oraz młodzi ludzie, mogliby się spotykać, by dzielić się swoimi pasjami i umiejętnościami, ale nie tylko. Póki co to tylko koncepcja, bowiem aby mogła zostać zrealizowana, konieczne byłoby uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Dlatego jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, pomysł ten wpisano do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 - 2022, co ułatwi pewne procedury związane ze wskazywaniem aktualnych potrzeb mieszkańców. Sam program pozwoliłby na zagospodarowanie dość zdegradowanej nieruchomości przy ul. Chrobrego.

Idea CAM wpisana miałaby zostać w kompleks budynków, które obecnie są jeszcze wykorzystywane jako baza sprzętu spółki Urbis. Teren, który od przełomu XIX i XX wieku był wykorzystywany jako obiekt przemysłowy elektrowni i gazowni miejskiej, ma zostać zrewitalizowany i przekształcony na potrzeby mieszkańców. Stare budynki, miałyby akcent nowoczesności w postaci łącznika, stanowiącego jednocześnie główne wejście do CAM. 

W dawnym budynku warsztatowym, największym z całego zaplanowanego kompleksu, planuje się organizację zajęć aktywności fizycznej - tu na parterze mogłaby się znaleźć sala do ćwiczeń siłowych, fitnessu, trzy korty do gry w squasha i ścianka wspinaczkowa. Ponadto na piętrze umieszczono by także sale do różnych zajęć ruchowych. W obiekcie pojawiłyby się także szatnie, toalety itp., a oba poziomy spinałyby schody oraz winda. 

W dalszej części powstałby wspomniany wyżej łącznik, który miałby być miejscem organizowania czasowych wystaw. Pozwalałby on na bezpośrednie przejście z budynku aktywizacji ruchowej do istniejącego budynku kotłowni, który przekształcony by został na obiekt gastronomiczny. Tu znalazłaby się cafeteria z miejscem do wypoczynku (także z czytelnią) oraz miejscem do prowadzenia zajęć kulinarnych. 

Kolejnym obiektem, który został przewidziany w koncepcji, byłaby oranżeria, stanowiąca małe pomieszczenie z zielenią i małym zoo. Ostatnim w ciągu budynków byłby parterowy pawilon wielofunkcyjny do prowadzenia zajęć plastycznych, gier planszowych, czytelni itp. 

Koncepcja zakłada ciekawe zagospodarowanie całego terenu, na którym obecnie parkują samochody Urbisu, składowane są kontenery oraz zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Działka, która okala zabudowania Straży Pożarnej oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych, zagospodarowana może zostać na miejsce rekreacji i wypoczynku. W części przy budynku CAM zlokalizowany mógłby zostać taras z niewielką widownią, plac zabaw, crossfit, siłownia na wolnym powietrzu i miejsca do gier i zabaw plenerowych oraz skatepark. Co istotne, ponieważ część działki, na której obecnie znajduje się baza Urbis (u zbiegu ul. Chrobrego i Pocztowej) stanowiła teren cmentarza żydowskiego, na tym obszarze zaproponowano teren zielony z elementami małej architektury. Przewidziano także utworzenie miejsca pamięci, zaznaczające istnienie dawnego kirkutu. Jednocześnie pozostawiono by fragment bazy Urbis z wjazdem od ul. Chrobrego. Wejście na teren CAM byłoby możliwe także od strony ul. Pocztowej.

Jak czytamy w opisie założeń, która opisuje cel funkcjonowania ośrodka: Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej ma stanowić ośrodek integracji i aktywizacji różnych grup wiekowych społeczności Gniezna i okolic. Ma być miejscem, w którym spotykać się będą ludzie młodzi z osobami dorosłymi i w podeszłym wieku, mający okazję przekazać młodemu pokoleniu swoje doświadczenie, podzielić się swoimi pasjami i umiejętnościami. Założeniem jest, by ludzie z doświadczeniami oraz pasjonaci w różnych dziedzinach działali z młodzieżą i dziećmi na zasadzie wolontariatu. Dzieci i młodzież mają tutaj znaleźć pomoc i rozwinąć zainteresowania w przeróżnych dziedzinach, od aktywizacji sportowej, koła zainteresowań do pomocy w przyswajaniu wiedzy szkolnej w zajęciach pozalekcyjnych i pomocy w odrabianiu zadań domowych, korepetycji, nauki języków. W centrum znajdą się również miejsca dla zajęć dla przyszłych matek (szkoły rodzenia), dla rodziców z najmłodszymi dziećmi (Baby Club) oraz miejsca dla zabaw i aktywności intelektualnej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia mogą prowadzić zarówno profesjonalni instruktorzy jak również osoby na zasadach wolontariatu. Centrum ma stworzyć możliwość aktywowania ludzi starszych, wyciągnięcia ich z domów, umożliwić kontaktowanie się z innymi mieszkańcami miasta. Centrum ma być czynne przez cały rok i wszystkie dni tygodnia. Aktywizowanie ludzi młodego pokolenia zapobiegać ma patologicznym zachowaniom, a stworzenie możliwości aktywności ruchowej i intelektualnej będzie alternatywą dla bezczynności i apatii - czytamy w dokumentacji, załączonej do koncepcji.

Powyższe to wciąż tylko koncepcja - dokumentację projektową wykonuje pracownia architektoniczna Archimedia z Poznania, która wygrała przetarg na to zadanie. Wywiązać się z niego musi do stycznia 2018 roku. Gotowy projekt, wraz z pozyskanymi pozwoleniami, pozwoli ubiegać się spółce Urbis o środki w ramach WRPO. Na to, czy to się uda, przyjdzie poczekać jeszcze przynajmniej kilka miesięcy.

Galeria

13 komentarzy