Wydrukuj tę stronę
czwartek, 11 stycznia 2018 10:51

Tak będzie wyglądać nowy budynek CK eSTeDe

 
Tak będzie wyglądać nowy budynek CK eSTeDe wizualizacja projektowa / źródło: CK eSTeDe

Nowoczesny, funkcjonalny, z ułatwionym dostępem dla osób niepełnosprawnych - tak ma wyglądać Centrum Kultury Scena To Dziwna po przebudowie, która zostanie wykonana jeszcze w tym roku.

Realizacja inwestycji jest możliwa, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków zewnętrznych, pochodzących z WRPO, a który to dokument podpisano w grudniu 2017 roku. Na zadanie przyznano kwotę w wysokości 3 mln 900 tys. złotych, do których Powiat Gnieźnieński dołoży własny wkład 1 mln 600 tys. złotych. Tym samym w 2018 roku wykonana zostanie inwestycja na łączną sumę 5,5 mln złotych. Jaki będzie efekt ukończonych prac?

CK eSTeDe ogłosiło właśnie przetarg na przebudowę swojej siedziby, dzięki czemu można na projektach oraz wizualizacjach zapoznać się ze szczegółami inwestycji. Bryła budynku, wyróżniająca się w swoim otoczeniu, ulegnie znacznej przemianie. Przy wejściu do budynku ulokowana zostanie zewnętrzna konstrukcja windy, która pozwoli na połączenie górnych poziomów budynku i ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym z przyziemia na parter oraz piętro. Ponadto po lewej stronie budynku, na parterze, wyburzony zostanie fragment narożnikowy dwóch ścian, których górna konstrukcja zostanie wzmocniona słupami nośnymi, a w tym miejscu pojawi się duże, przeszklone okno nowej sali wystawienniczej. Dodatkowo w bryle budynku pojawią się nowe otwory okienne lub dotychczasowe zostaną przemurowane. Cały ośrodek zostanie ocieplony i zyska nową elewację, odstępującą od obecnej, tynkowanej o szarym kolorze. Nowy gmach będzie połączeniem okładziny tynku mineralnego oraz stali kortenowskiej, która pokryje część gmachu z trzech stron, a fragment prawej, północnej ściany wykończony zostanie blachą perforowaną z nadrukiem "eSTeDe".

Wejście do budynku pozostanie w tym samym miejscu, ale będzie zwężone o zaprojektowany szyb windowy. W środku zniknie obecna portiernia, a układ korytarzy pozostanie bez zmian. Po lewej i prawej stronie od wejścia do drugiej części holu znajdować się będą pomieszczenia administracyjne, a pośrodku wspominane już wcześniej duże akwarium z rybkami, ukryte pod powierzchnią przeszklonej podłogi. Pomieszczenie obecnie wykorzystywane na magazyn (dawniej stołówka, częściowo zajęta na administrację) będzie miał wyburzone ściany od strony holu oraz korytarza przy toaletach, dzięki czemu wizualnie zostanie on powiększony o poczekalnię/czytelnię. Tu też znajdzie się przeszklone, niewielkie pomieszczenie do karmienia małych dzieci. Z nowo powstałej czytelni/poczekalni będzie przejście do nowej sali wystaw, znajdującej się lewej części budynku (od strony parkingu). Tu właśnie zostanie wybite wspomniane duże okno, które wprowadzi więcej naturalnego światła, a dzięki czemu przyszłe wystawy oraz odbywające się tu wydarzenia będą lepiej widoczne dla osób przechodzących w pobliżu eSTeDe. Z uwagi na konieczność zachowania starych, nośnych ścian, pośrodku sali pozostanie niewielkie, zamknięte pomieszczenie wykorzystywane do konferencji.

Na półpiętrze, w miejscu gdzie znajdują się teraz pomieszczenia konferencyjne oraz dla gości lub artystów przybywających na występy, zostanie wyburzona jedna ze ścian i tym samym powstanie jedna sala z możliwością rozłożenia mobilnej ścianki przedzielającej - wówczas pozostaną dwie - sala tańca i capoeira. Większych zmian nie przejdzie obecna sala wystawiennicza, która ustępując swojej roli, będzie przeznaczona na salę tańca ludowego. Zmiany za to pojawią się w sali widowiskowej, gdzie zostanie podniesiona scena, a istniejące schody będą chowane. Co najważniejsze w przypadku tego pomieszczenia - zostanie wykonana wentylacja nawiewna i wywiewna, dzięki czemu poprawi się komfort publiczności (maksymalnie 200 osób). Będąc już przy samej instalacji - wywiewniki pojawią się także w większości sal, a ponadto w sali wystawienniczej wykonana zostanie również klimatyzacja. 

Na piętro prowadzić będą obecne schody, które doczekają się systemu oddymiania i wzmocnienia przeciwpożarowego, a także winda istniejąca od frontu. Na najwyższym poziomie budynku, oba wspomniane połączenia komunikacyjne, będą spojone obecnym korytarzem. Nad holem parteru powstanie hol pierwszego piętra, gdzie stworzone zostaną świetliki w formie otworów w podłodze, otoczonych balustradami. Tu znajdą się następujące pomieszczenia - poczekalnia, dom głosu i dotyku, dom fotografii/multimedialny, sala do gimnastyki, sala historyczna, dom budowania/kreowania, dom orkiestry, dom chóru. Poza tym wykonane zostaną także magazyny, szatnie itp.

Na wszystkich poziomach budynku wykonane zostaną toalety i zaplecza socjalne, a podłogi zostaną wykonane z różnych materiałów - od płytek ceramicznych, przez PCV po lastriko i żywicę. 

W piwnicy nie zostaną wykonane żadne istotniejsze prace - obecne pomieszczenia, przeznaczone na studio nagrań oraz dwie sale prób, dalej będą pełnić swoją obecną funkcję. Pozostała część piwnic, z uwagi na fakt iż zachowały pierwotny układ pomieszczeń dawnego budynku Strzelnicy (oraz nośne ściany), pozostanie nienaruszona i została wyłączona z projektu.

Teren wokół ośrodka również zostanie zagospodarowany. W znacznej części nie ulegnie on większej zmianie, poza tym iż przy wejściu na teren ośrodka pojawią się czytniki kart dla osób chcących korzystać poza godzinami funkcjonowania ośrodka (zobacz więcej). Ponadto przebudowany zostanie parking, z którego ubędzie już miejsc postojowych. Zgodnie z przepisami należy go odsunąć od budynku, tworząc tym samym pas zieleni - powstanie tylko 12 miejsc parkingowych, z czego 2 dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonawcę inwestycji poznamy najpewniej 25 stycznia 2018 roku, kiedy to odbędzie się rozstrzygnięcie przetargu.

Galeria

14 komentarzy