środa, 21 czerwca 2017 10:21

Miasto otrzymało środki na odnowienie rowów melioracyjnych

 
Miasto otrzymało środki na odnowienie rowów melioracyjnych źródło: UM w Gnieźnie

Miasto Gniezno otrzymało częściowo bezzwrotną pożyczkę, dzięki której będzie można wykonać regulację stosunków wodnych na Kawiarach i Dalkach. Przy okazji pozyskano też środki na fragment zieleni w Parku Miejskim.

Przed kilkoma tygodniami informowaliśmy o rozpoczęciu kolejnego etapu prac, związanego z przebudową rowów melioracyjnych i ciągów wodnych w rejonie Kawiar. Obecnie już trwa budowa jednego ze zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Cegielskiego, a obecnie Miasto Gniezno pozyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości 1,5 mln złotych w formie częściowo bezzwrotnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

W roku 2016 Miasto Gniezno zleciło opracowanie dokumentacji projektowej „Uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej w dzielnicy Kawiary”. Dokumentacja obejmuje wykonanie 3 zbiorników retencyjnych, poszerzenie 2 koryt  rowów melioracyjnych, odbudowę koryt rowów oraz przebudowę przepustu w ulicy Cegielskiego. Przepust o średnicy 1,2 m został wykonany w 2016 r. 

Obecnie realizowana jest budowa pierwszego zbiornika retencyjnego o pow. 1,3 ha i pojemności 6.100 m3 wraz z zastawką z piętrzeniem dł. 6,6 m. Zakres prac obejmuje także odbudowę rowu (97m) i rozbudowę koryta rowu do koryta dwudzielnego (125m) oraz budowę 2 przepustów. Równocześnie na bieżąco monitorowana jest rzeka Wełna, a problemy z odpływem wód przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Poznaniu. 

Na realizację tego działania WFOŚiGW w Poznaniu zaplanował dla Miasta Gniezna dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40% w kwocie 1,5 mln zł tj. do 100% kosztów przedsięwzięcia. Po wyborze wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego koszt przedsięwzięcia wynosi 636.964,87 zł oraz dodatkowo koszty nadzoru inwestorskiego i archeologicznego ok.14.000,00 zł.

Miasto Gniezno uzyskało także pomoc finansową z WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych w Gnieźnie”  w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40% w kwocie 250.000,00 zł. Zadanie obejmuje odbudowę zbiornika retencyjnego przy ul. Wąskiej o pow. ok. 1.300 m3 i pojemności ok. 1.800 m3, odbudowę skanalizowanego rowu Sokoła – Surowieckiego, rozbudowę częściowo skanalizowanego rowu przy ul. Mnichowskiej oraz  rewitalizację rowów dł. 1000 m. 

 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane