Wydrukuj tę stronę
środa, 03 czerwca 2015 15:25

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego przyznana

  Materiał nadesłany

Prof. Jerzy Lesław Wyrozumski został laureatem wyjątkowej nagrody, przyznawanej przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Uroczyste wręczenie statuetki Lednickiego Orła Piastowskiego odbyło się 29 maja 2015 roku w siedzibie muzeum w Dziekanowicach. Ta honorowa nagroda przyznawana jest za ważne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Została ona powołana z inicjatywy dyrektora Muzeum w 2009 roku.

Laureatem nagrody w 2015 roku został prof. Jerzy Lesław Wyrozumski, wybitny historyk, mediewista, który całe życie zawodowe związany jest z Uniwersytetem Jagiellońskim. Badacz urodził się w 1930 roku. Studia ukończył w 1955 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tuż potem krótko pracował w Archiwum Państwowym w Krakowie, aby wkrótce związać się na całe życie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Był tam kierownikiem Zakładu Historii Polski Średniowiecznej, dziekanem Wydziału Historycznego i prorektorem. Na emeryturę przeszedł w 2000 roku. Obecnie jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności i jej sekretarzem generalnym. Prof. Wyrozumski jest również wieloletnim prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Pierwsza praca naukowa naukowca – powstała już na studiach – dotyczyła początków opieki społecznej w górnictwie. Dalsze zainteresowania badawcze podążyły w podobnym kierunku – zgłębianiu życia społecznego i dziejów gospodarczym i politycznym w średniowiecznej Polsce. Zajmował się również dziejami Kościoła w Polsce wieków średnich oraz hagiografii. Na ten temat opublikował ważne studia o arcybiskupach gnieźnieńskich w XIII-XIV wieku. Natomiast praca prof. Wyrozumskiego poświęcona Jadwidze Andegaweńskiej wykorzystana została podczas procesu kanonizacji Królowej. Laureat jest też autorem obszernej monografii o królu Kazimierzu Wielkim, ostatnim z dynastii piastowskiej i kilku wydań podręczników historii, które od wielu lat służą kolejnym pokoleniom studentów i pasjonatów historii.

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego jest honorowa, przyznawana raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Laureata wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, dziewięcioosobowa Kapituła Nagrody.    

Dotychczasowymi laureatami Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego zostali: prof. dr hab. Gerard Labuda, prof. dr hab. Zofia Kurnatowska, prof. dr hab. Jerzy K. Strzelczyk, prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, prof. dr hab. Klementyna Żurowska oraz prof. dr hab. Henryk Samsonowicz.

Galeria