Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 03 stycznia 2022 08:37

Miejskie podwyżki weszły w życie

 

Od początku stycznia br. mieszkańcy Gniezna powinni bardziej zwrócić uwagę na stawki, które znajdą się na otrzymywanych przez nich rachunkach. 

Zgodnie z decyzją Rady Miasta, od 1 stycznia 2022 roku w życie weszły podwyżki w trzech zakresach, które dotyczą większości mieszkańców Gniezna. Podczas listopadowego posiedzenia 2021 roku, uchwalono trzy zmiany w stawkach za podatki, parkowanie w strefie oraz odbiór odpadów.

Podatki od nieruchomości

Zgodnie z założeniami, z początkiem stycznia 2022 roku w życie weszła podwyżka podatków od nieruchomości - o około 8%. Wcześniejsza podwyżka (o ok. 20%) została wprowadzona w styczniu 2020 roku. Obecny wzrost tłumaczony był przez władze miasta spodziewanym spadkiem dochodów po wprowadzeniu Polskiego Ładu oraz inflacją. Zgodnie z założeniami, podwyżki wynoszą:

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m² powierzchni (do tej pory 0,82 zł)
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni (do tej pory 4,44 zł)
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m² powierzchni (do tej pory 0,35 zł)
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,24 zł od 1 m² powierzchni (do tej pory 3,00 zł)

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych - 0,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do tej pory 0,70 zł)
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do tej pory 22,10 zł)
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,53 od 1 m² powierzchni użytkowej (do tej pory 10,68 zł)
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,92 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do tej pory 4,56 zł)
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do tej pory 7,92 zł)

Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 

Podwyżki za parkowanie w strefie w centrum miasta

Te zmiany argumentowano wzrostem cen usług oraz koniecznością wymiany części parkomatów, oraz wprowadzenia czytników kart płatniczych. Same zmiany w stawkach nie dotyczą opłat miesięcznych, a jedynie krótkookresowych. I tak ceny wzrosły:

 • w podstrefie czerwonej A minimalna opłata wynosi nadal 1 zł, ale pierwsza godzina postoju już 4 zł. Druga godzina 4,40 zł, a trzecia 4,80 zł. Za czwartą i każdą następną - 4 zł.
 • w podstrefie żółtej B minimalna opłata wyniesie 80 groszy. Za pierwszą godzinę 2,50 zł, za drugą 2,90 zł, za trzecią 3,30 zł, a za czwartą i każdą kolejną 2,50 zł.
 • w podstrefie zielonej C minimalna opłata wynosi 50 groszy. Za pierwszą godzinę 1,80 zł, a za drugą 2 zł. Limit postoju do 2 godzin został utrzymany. 
   

Odbiór odpadów komunalnych

Trzeci zakres podwyżek objął odbiór odpadów komunalnych. Od 1 stycznia 2022 roku dotychczasowa stawka 24 złotych za osobę miesięcznie została podniesiona do 29 złotych. Osoby, które nie będą wypełniać obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, zapłacą 58 złotych. 

Jak tłumaczono podwyżkę - spowodowana była to wyższą ofertą na odbiór odpadów, złożoną przez spółkę biorącą udział w przetargu. Sporo uwagi wzbudził fakt, że projekt uchwały przedstawiono bez wcześniejszej dyskusji na komisji, krótko przed samą sesją. Mimo to podwyżka weszła w życie. 

11 komentarzy