poniedziałek, 31 maja 2021 08:35

Kronika miejscowa - 31 maja 1928 roku

 

93 lata temu, wychodzący w Gnieźnie dziennik "Lech" informował o następujących wydarzeniach, które mogły zainteresować czytelników.

31 maja 1928 roku, "Lech. Gazeta gnieźnieńska" donosił:

Zaginęła 15-letnia Aniela Sołtys z Strychowa. W środę 23. ub. miesiąca wysłano o godz. 11 przed południem 15-letnią Anielę Sołtysównę z Strychowa z domu po zakupy. OD tego czasu zaginął po niej wszelki ślad. Sołtysówna ubraną była w kapelusz żółty (beige) z czarną nawierzchnią, płaszcz ciemnokawowy, suknie niebieską, niskie trzewiki czarne, pończochy beige koloru. Wszelkie informacje należy natychmiast skierować do Powiatowej Komendy Policji Państwowej w Gnieźnie, przy ul. Warszawskiej.

Zderzenie się samochodu z powózką. W drugie święto Zielonych Świąt około godz. 10,30 zderzyła się przy ulicy Mikołaja doróżka samochodowa nr. 16 z powózką właściciela Hermanna Krausego ze Strychowa, wskutek czego powózka została poważnie uszkodzona. Jak ustalono w czasie dochodzeń, winę wypadku ponosi właściciel powózki, który umieścił ją w miejscu niedozwolonem.

Płochliwe konie wywracają powóz. W ubiegły poniedziałek około godz. 9 wieczorem jechał ulicą Wrzesińską w stronę miasta Feliks Powieży z Piekar. Nadjeżdżający z tyłu samochód dał tak przeraźliwy sygnał, oświetlając równocześnie rażącem światłem swych reflektorów, że konie spłoszyły się i powózkę wywróciły. Z pośród jadących w powózce osób odniosła cięższe obrażenia cielesne Helena Cichocka, zamieszkała przy ul. Niecałej.

Komenda P.P. prosi na tej drodze osoby, które obserwowały ten wypadek i mogłyby podać numer samochodu, o przybycie do biura policji.

Kradzież kur. W nocy z niedzieli na poniedziałek włamali się nieznani sprawcy ze strony ogrodu przez okno do chlewa M. Grajkowskiej przy ul. Kolegjaty i skradli 7 kur wartości 35 zł. 

Z Mnichowa piszą nam:
Z radością witamy otwarcie naszej nowej szosy łączącej naszą wieś z resztą świata. Owa sławetna jeszcze do niedawna "droga na Sybir do Mnichowa" zamieniła się w zeszłym roku na naszym terenie w nową i gładką jak stół szosę. Odcinek szosy położony w obrębie gminy Dalki wykończono w tym roku. Największa zasługa w wykończeniu tego dzieła przypada p. staroście Łyskowskiemu który zajął się energicznie opłakanym stanem naszych dróg. Jak się dowiadujemy jest to dopiero połowa zamierzonego dzieła, druga połowa to połączenie Mnichowa z Czerniejewem.

Rzecz dziwna, jak się nasza wieś ożywiła: mamy już w naszej wsi tak pożyteczną placówkę Przysposobienia Wojskowego. Chłopcy nasi chętnie się garną do musztry i karabina, odnawiając tradycyjne przywiązanie do oręża ku chwale naszej Rzeczypospolitej.

Chłopcy nasi z placówki Przysposobienia Wojskowego chcąc się umundurować, urządzają w niedzielę dnia 3 czerwca zabawę z wielkimi urozmaiceniami; należy tę młodzież poprzeć w jej zbożnej pracy i dać dowód naszych uczuć patrjotycznych. Komunikacja z Gniezna do Mniuchowa jest bardzo dogodna, bo będzie kursował autobus.

Miejski Urząd Policyjny przypomina rozporządzenie policyjne z dnia 25. czerwca 1926 r. i par. 25 rozporządzenia policyjnego z dnia 15. lutego 1928 r. - w myśl których w ogrodach i plantacjach publicznych wzbronione jest:
1) uszkadzanie drzew, krzewów, koszów, słupków przy drzewach alejowych itp. urządzeń odnośnych dla roślin
2) skubanie i zrywanie kwiatów, liści i łamanie gałęzi
3) chodzenie po trawnikach, kwietnikach, klombach i grządkach
4) strząsanie drzew, wspinanie się na drzewa, rzucanie na drzewa kamieniami, kijami i innemi przedmiotami
5) zanieczyszczanie i uszkadzanie ławek
6) wygrabianie opadłych liści przez osoby nieuprawnione
7) przebywanie w Parku Miejskim z nastaniem zmierzchu
Winnych niezastosowania się do powyższego pociągnie się do odpowiedzialności karnej.

ul. Mikołaja - dziś ul. Łubieńskiego (odcinek między ul. Mieszka I a Chrobrego)
ul. Niecała - dziś ul. Konopnickiej

1 komentarz

  • Link do komentarza czytelnik poniedziałek, 31 maja 2021 10:28 napisane przez czytelnik

    Gdzie była ulica Niecała w Gnieźnie?

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane