Wydrukuj tę stronę
czwartek, 17 września 2020 16:13

Robert Gaweł zostanie Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

 

Wojewoda Wielkopolski wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o powołanie Roberta Gawła na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Były senator z ramienia PiS, a także wieloletni gnieźnieński samorządowiec i nauczyciel, a przede wszystkim także promotor pamięci o powstaniu wielkopolskim zostanie Wielkopolskim Kuratorem Oświaty. Konkurs na to stanowisko został ogłoszony w połowie roku, a w sierpniu powołano komisję, która miała dokonać wyboru. W jej skład weszło 8 członków, w tym trzech przedstawicieli Ministra Edukacji Narodowej, dwaj przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego oraz trzech przedstawicieli organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli. 

Komisja konkursowa obradowała na posiedzeniu obejmującym dwa etapy. Pierwszy etap miał na celu ustalenie spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie. W jego wyniku Komisja konkursowa ustaliła, że spośród czterech osób, które stanęły do konkursu, wymagania formalne spełniły trzy osoby i tym samy zostały one dopuszczone do drugiego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu obejmował  merytoryczną ocenę kandydatów. W wyniku tego posiedzenia Komisja konkursowa wyłoniła, w drodze tajnego głosowania, kandydata na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Został nim Pan Robert Gaweł, który uzyskał 5 na 8 ważnie oddanych głosów.

W dniu 16 września 2020 r. Wojewoda Wielkopolski, Pan Łukasz Mikołajczyk, działając w trybie art. 50 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej, Pana Dariusza Piontkowskiego, z wnioskiem o powołanie Pana Roberta Gawła na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

22 komentarzy

startpoprz.12nast.koniec