środa, 15 kwietnia 2020 07:49

Wojewoda zaskarżył uchwałę ws. in vitro do WSA

 
Wojewoda zaskarżył uchwałę ws. in vitro do WSA źródło: Google Street View

Uchwała Rady Miasta ze stycznia 2020 roku, dotycząca wprowadzenia miejskiego programu dofinansowania zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego, została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W styczniu br. radni miejscy, głosami większości, zadecydowali o przyjęciu programu "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gniezna w latach 2020-2023". Dokument ten zakłada, że na każdą taką procedurę przewiduje się kwotę 5 tys. złotych dofinansowania, a łącznie zapisano na ten cel 30 tys. złotych w skali roku. Program rozpisany został na lata 2020 - 2023, co oznacza iż w sumie będą mogły z tego skorzystać 24 pary. 

Wojewoda Wielkopolski zdecydował się na zaskarżenie ww. uchwały z uwagi na, jak wskazano w piśmie skierowanym do WSA, "brak samodzielnego opracowania i sporządzenia projektu przedmiotowego programu polityki zdrowotnej z rozpoznaniem potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Miasta Gniezna". 

W treści zaskarżenia zostało zawarte obszerne uzasadnienie z powołaniem się na konkretne przepisy, które zdaniem wojewody wyczerpują znamiona naruszenia prawa: - W ocenie organu nadzoru powyższe normy wymagają, aby sporządzony przez jednostkę samorządu terytorialnego program opieki zdrowotnej uwzględniał rozpoznane potrzeby zdrowotne mieszkańców danej gminy. Przy czym nie chodzi tu o odniesienie się do uśrednionych statystycznych danych krajowych czy światowych populacji, lecz o "potrzeby zdrowotne" mieszkańców jako pojęcie zdefiniowane wart. 5 pkt 29 u.ś.z., rozpoznane i uwzględnione na podstawie map potrzeb zdrowotnych, o których mowa w art. 95a u.ś.z. Wykładnia wskazanych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prowadzi więc do wniosku, iż gmina może realizować i finansować jedynie taki program polityki zdrowotnej, którego projekt opracowała i sporządziła na podstawie map potrzeb zdrowotnych, o których mowa w art 95a us. 1 i 6 u.ś.z., a następnie tak sporządzony projekt programu polityki zdrowotnej przekazała do Agencji, w celu jego zaopiniowania - można przeczytać w zaskarżeniu. Innymi słowy, wojewoda stwierdził iż uchwała została przyjęta bez zapoznania się z faktyczną sytuacją zdrowotną gnieźnian, a jedynie na podstawie ogólnokrajowych danych statystycznych.

Jak dalej można przeczytać w piśmie, skarżąca strona po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Rady Miasta 22 stycznia br., wskazuje na brak jakiegokolwiek programu polityki zdrowotnej mieszkańców Miasta Gniezna: - Niewątpliwie Miasto Gniezno nie tylko nie opracowało i nie sporządziło projektu przedmiotowego programu polityki zdrowotnej, ale także nie podjęło działań merytorycznych celem oceny tego programu i zweryfikowania m.in. możliwości finansowych gminy na okres planowanej realizacji programu - zawarto w piśmie. Zdaniem Wojewody brak podjęcia przepisowego programu polityki zdrowotnej przez Miasto Gniezno stanowi naruszenie norm prawnych. 

Skarga została skierowana na początku kwietnia br. Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny, po zapoznaniu się z jego treścią, podejmie decyzję o dalszym przebiegu sprawy. 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane