środa, 08 kwietnia 2020 13:00

Radni miejscy obradują zdalnie

 
Radni miejscy obradują zdalnie archiwum redakcji

Po raz pierwszy w historii Gniezna radni miejscy nie spotkali się na posiedzeniu w jednym miejscu, ale sesja odbywa się w Internecie.

W środę 8 kwietnia o godzinie 13:00 rozpoczęła się sesja Rady Miasta Gniezna. Działacze nie spotkali się jednak tam gdzie zawsze, tj. w sali sesyjnej Starego Ratusza - wszystko z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną. Dlatego radni uczestniczą w posiedzeniu przebywając w większości w domach lub miejscach pracy, a urzędnicy i władze miasta nadają z Urzędu Miejskiego. 

 

Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Informacja Prezydenta Miasta Gniezna o działania podejmowanych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej (pisemna).
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia planowanej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna.
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu polityki zdrowotnej na 2020 r. w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Gniezna w wieku 60 lat i więcej”.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gnieźnie w rejonie ul. Artyleryjskiej  i ul. Wrzesińskiej.
9) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Gniezna na rzecz dotychczasowych najemców.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Osiniec.
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności zabudowy, nieruchomości położonych w Gnieźnie w rejonie ul. Pocztowej od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie.
12) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Gniezna na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”.
13) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna.
14) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
15) Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w mieście Gnieźnie za 2019 rok.
16) Zakończenie obrad.

6 komentarzy

 • Link do komentarza Agata piątek, 10 kwietnia 2020 10:22 napisane przez Agata

  Co do pojemników, które mają niewłaściwe kolory to melduję, że przy bloku na Sikorskiego 6 do śmieci zmieszanych są pojemniki zielone a powinny być czarne. A zielony kolor, przypominam wszystkim oznacza, że do tych zielonych pojemników powinno się wrzucać szkło a nie śmieci zmieszane. Tak, tak Pan Grobelny nie panuje nad tym co się dzieje w Gnieźnie z temacie segregacji śmieci.

 • Link do komentarza mieszkaniec czwartek, 09 kwietnia 2020 18:01 napisane przez mieszkaniec

  No tak,urzędas ma rację, ale nawet jak bym przyszedł na sesję i chciał to Grobelnemu wytknąć, to nie dopuszczą do głosu. Taka demokracja. A czy ogłosili , ze ta sesja jest zdalna także dla mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos?

 • Link do komentarza urzędas czwartek, 09 kwietnia 2020 12:21 napisane przez urzędas

  Miasto nie potrafi objąć zadań, które ma wykonywać. w przeddzień terminu obowiązkowej segregacji WSZYSTKIE posesje powinny być zaopatrzone w odpowiednią liczbę pojemników. Pan Grobelny mija się z prawdą twierdząc, ze nie wszyscy na czas złożyli odpowiednie deklaracje, więc urząd niby nie wie, komu te pojemniki powstawiać. No to ja Panu zastępcy prezydenta odpowiadam, ze zgodnie z przepisami wszyscy mają obowiązek z dniem 1 kwietnia segregować i nie jest ważne, czy złożyli te deklaracje, czy nie, więc pojemniki powinni otrzymać. A deklaracje służą wyłącznie oświadczeniu, ile w danym budynku zamieszkuje osób, by zastosować odpowiednią opłatę wpłacaną do urzędu.

 • Link do komentarza lo czwartek, 09 kwietnia 2020 09:15 napisane przez lo

  Do dzisiaj na naszej posesji nie ma pojemników do segregacji! Urząd i Urbis nie jest przygotowany do zadań, jakie sam nakłada na siebie i mieszkańców. Mieszkańcy się wściekają, bo płacą wysokie nowe stawki, a w zamian jest jak zwykle w Gnieźnie bałagan organizacyjny.

 • Link do komentarza ciekawy środa, 08 kwietnia 2020 20:31 napisane przez ciekawy

  Od kilku lat funkcjonuje już ustawa o segregowaniu odpadów. Jednak ciągle w naszym stołecznym Gnieźnie, pojemniki do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów nie spełniają wymogów ustawy. A mówię tu o pojemnikach do zbierania tworzyw sztucznych i metali, z których duża ilość nie ma koloru żółtego. Duża ilość tych pojemników wykonanych z siatki, jest ciągle w kolorze szarym. Dlaczego ? Przecież ten kolor jest zastrzeżony przez ustawę wyłącznie na odpady zmieszane. Czy nie grożą miastu Gnieznu z tego tytułu kary ?

 • Link do komentarza mieszkaniec. środa, 08 kwietnia 2020 19:52 napisane przez mieszkaniec.

  DO PUNKTU NR 13. Przecież Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Gniezna był uchwalony dwa lata temu !! Już stał się nieaktualny ? Dlaczego? W którym punkcie był błędnie sformuowany ?

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane