Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 11 listopada 2019 12:36

Uroczystości 101. rocznicy odzyskania niepodległości

 
Uroczystości 101. rocznicy odzyskania niepodległości fot. Rafał Wichniewicz

Liczna grupa gnieźnian przybyła na uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości. Wydarzeniu ponownie towarzyszyła wizyta marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, której towarzyszyła obecność pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli władz samorządowych, mundurowych, duchownych oraz różnych środowisk z Gniezna i powiatu.

Nabożeństwo odprawiane w intencji ojczyzny, sprawowane było pod przewodnictwem abpa Wojciecha Polaka Prymasa Polski, który także wygłosił do zgromadzonych homilię: - Ubiegłoroczne, jubileuszowe obchody rozpoczęły cały ciąg wydarzeń, poprzez które, w różnych częściach naszej Ojczyzny, włączaliśmy się i nadal będziemy się włączać, w ten swoisty łańcuch wolności. Poszczególne ogniwa bowiem, które odzwierciedlają całą naszą historię i cały wysiłek wybijania się Polski na niepodległość, mówią nam o swoistym procesie, którego pewien symboliczny początek stanowi data 11 listopada 1918 roku - mówił do wiernych obecnych w świątyni na uroczystym nabożeństwie, dalej zwracając się: - Trzeba nam – jak wskazywał w swoim gnieźnieńskim testamencie kard. Stefan Wyszyński – nie oglądać się na innych, na tych lub owych,  może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili. A wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać, i politycy będą musieli się odmienić, czy będą chcieli czy nie. Dlatego, Siostry i Bracia,  zacznijmy od siebie! Zapytajmy dziś siebie o to, w jaki sposób my czynimy użytek z tego, że jesteśmy ludźmi wolnymi? Zapytajmy o nasze konkretne zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra. Zapytajmy – posługując się raz jeszcze słowami Jana Pawła II – czy my się wciąż nawracamy, przechodząc w naszym życiu od złego do dobrego użycia wolności? Albowiem – jak tłumaczył nam święty papież – wolności może człowiek używać dobrze lub źle, może przez nią budować lub niszczyć. Czy używanie wolności do niszczenia nie jest jednak zaprzeczeniem jej istoty? Wolność przecież wzywa do budowania a nie do niszczenia. Nas wszystkich dziś do tego wzywa. Do budowania atmosfery wzajemnej życzliwości, solidarności i współpracy, we wzajemnej wymianie darów, aby tworzyć prawdziwą wspólnotę.

Po mszy świętej rozpoczęła się druga część uroczystości na placu przy katedrze, przed pomnikiem Bolesława Chrobrego. Do Gniezna przyjechał ponownie Józef Piłsudski - tym razem jednak na koniu, który został przywitany przez gnieźnian, a następnie wydał pozwolenie na start V Biegu Niepodległości. Po tym, jak odśpiewano pierwszą zwrotkę Hymnu Polski, biegacze ruszyli w trasę, a delegacje obecne na uroczystości złożyły kwiaty pod pomnikiem polskiego króla. Punktualnie w południe wszyscy razem zaśpiewali raz jeszcze pełną wersję Mazurka Dąbrowskiego.

 

Galeria

12 komentarzy