poniedziałek, 18 lutego 2019 07:53

Kolejna firma we współpracy z ZSP nr 2

  mnopr
Kolejna firma we współpracy z ZSP nr 2 zdjęcie nadesłane

Kilka dni temu odbyło się spotkanie kierownictwa firmy KLARGLASS Sp. z o.o. z Pobiedzisk  z uczniami drugiej klasy kształcącymi się w zawodzie technik automatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie.

Na spotkaniu obecni byli: wiceprezes Zarządu i dyrektor handlowy Andrzej Kaźmierczak, dyrektor do spraw produkcji i logistyki Marcin Pawłowski, kierownik działu zapewnienia ciągłości produkcyjnej Błażej Juszczak, kierownik działu przygotowania produkcji Piotr Nowak, a także Arkadiusz Brożek, absolwent ZSP nr 2 i obecny pracownik firmy KLARGLASS.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik automatyk – w myśl porozumienia podpisanego dnia 8 lutego 2019 r. przez Dyrektora ZSP nr 2  Marię Magdalenę Nowak i wiceprezesa Zarządu firmy KLARGLASS Sp. z o.o. pana Andrzeja Kaźmierczaka, mieli okazję do tego, by porozmawiać o możliwościach własnego rozwoju zawodowego, a także o profitach wynikających z podpisanego porozumienia, m.in. wsparcia materialnego i finansowego w pozyskiwaniu materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do przygotowania uczniów, podjęcia starań w celu zapewnienia absolwentom pracy na terenie przedsiębiorstwa, fundowania nagród dla uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia, organizowania dodatkowych płatnych staży odbywających się w okresie wakacji.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane