środa, 01 września 2021 08:04

Kronika miejscowa - 1 września 1939 roku

 
Kronika miejscowa - 1 września 1939 roku źródło: Polona.pl

Gnieźnieńscy drukarze, pracujący do późnych godzin nocnych, nie wiedzieli iż wydany następnego dnia egzemplarz Lecha będzie już jednym z ostatnich numerów tego dziennika.

1 września 1939 roku wypadł w piątek, a do wieczornych godzin czwartkowych trwało w redakcji zbieranie materiału do dwusetnego numeru Lecha. Gazety gnieźnieńskiej, który był następnie składany przez zecerów i przekazywany do druku. Od rana musiał on być dostarczany do punktów sprzedaży oraz prenumeratorów, stąd też piątkowy numer nie zawierał w sobie żadnych informacji o wojnie, która wybuchła kilka godzin później. W tej kwestii prym wiodło radio, które od godzin rannych 1 września informowało o napaści niemieckiej na Polskę. 

Egzemplarz Lecha z 1 września pełen jest artykułów, dotyczących aktualnej sytuacji politycznej. W niemal każdym tekście wyraźnie wybija napięcie, dające do zrozumienia iż jeśli dojdzie do wojny, to tylko i wyłącznie z winy Niemiec. Tytuły donosiły: "Gestapo w Gdańsku aresztuje polskich delegatów zaproszonych przez Senat na rozmowy", Z uwagi na agresywną politykę Rzeszy Rząd polski wzmocnił pogotowie wojenne", "Nowe aresztowania Polaków w Gdańsku". Jednocześnie podnoszono morale społeczeństwa, informując o - wydawać by się mogło z dzisiejszej perspektywy - niewyobrażalnych informacjach: "Demonstracje antywojenne w Niemczech" czy "Berlin wygląda jak wymarły".

Lech, który w znacznej części przedrukowywał treści dostarczane przez agencje, opublikował też tekst piętnujący kłamstwa niemieckie o rzekomych prześladowaniach ludności tej narodowości w Polsce. Dodawano przy tym iż 1,5 mln Polaków w Rzeszy doświadcza "martyrologii". Obok artykułu zamieszczano wycinek z cyklu "wyciąć i zachować" informujący o tym, jak udzielać pierwszej pomocy osobom zatrutym gazami bojowymi. To właśnie nalotu z użyciem bomb ulatniających gaz obawiano się w owym czasie najbardziej. 

O czym donosiła część redakcyjna z Gniezna w numerze z 1 września 1939 roku? Oto krótkie wycinki, niezbyt  interesująco ukazujące życie codzienne mieszkańców, do których przyzwyczailiśmy naszych Czytelników w poprzednich "kronikach miejscowych":

Wszystkich zmobilizowanych gorąco prosimy przed wyjazdem przystąpić do spowiedzi świętej, by zapewnić sobie opiekę Bożą. Spowiedzi świętej słuchamy w każdej chwili. Ks. Proboszczowie Gnieźnieńscy.

Apel Komendy Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Powiatowa Komenda PWK ulica Mieczysława 37 przyjmuje zgłoszenia do pomocniczej i zastępczej służby wojskowej kobiet od dnia 1 września 1939 r. godz 10-12 i 17-18. Dnia 1 września rb. zgłoszą się wszystkie umundurowane członkinie hufców szkolnych i hufców poza szkolnych P.W.K. do Powiatowej Komendy PWK ulica Mieczysława 37 godz. 9 rano.

Ofiarność godna podkreślenia. Wczoraj w godzinach przedpołudniowych do administracji naszego pisma przybyły dwie staruszki, by podarować na F.O.N. ostanie swe oszczędności złożone w P.K.O. I tak panie Apolonia Staszak z ulicy Słomianka 3 złożyła Ojczyźnie w dani książeczkę oszczędnościową z kwotą 396,22 zł zaś p. Stanisława Smelkowska z ul. św. Wawrzyńca 38 książeczkę z resztą 1 zł. Oby szlachetny ten postępek znalazł jak najwięcej naśladowców.

Ofiary na PCK. Cech Fryzjerów i Perukarzy w Gnieźnie wobec powagi chwili ofiarował kwotę 100 zł na zakup sprzętu sanitarnego dla Polskiego Czerwonego Krzyża, wzywając zarazem inne cechy rzemieślnicze do dalszych ofiar na ten cel.

 

Najobszerniejszy artykuł dotyczył zarządzenia pogotowia obrony przeciwlotniczej:

Na murach miasta rozplakatowane zostało obwieszczenie Prezydenta miasta o zarządzeniu z dniem dzisiejszym pogotowia obrony przeciwlotniczej. Obok podkreślenia obowiązku osobistych świadczeń wojennych obwieszczenie zawiera przepisy o oświetleniu i zachowaniu się ludności w czasie pogotowia opl.

OŚWIETLENIE

Należy zredukować do niezbędnego minimum ilość punktów świetlnych na ulicach i placach. Nie wolno od zmroku do świtu oświetlać okien wystawowych, świecić neonów reklamowych, reklam świetlnych itp. Światła zewnętrzne poszczególnych domów muszą być stale wygaszone. Okna oświetlonych mieszkań, biur, klatek schodowych, warsztatów i innych lokali, muszą być od zmroku do świtu zakryte zasłonami nieprzepuszczającymi światła. 

W mieszkaniach i lokalach, które nie będą posiadały w oknach zasłon światłoszczelnych, światło musi być całkowicie gaszone. Światła pojazdów powinny być przyćmione kolorem niebieskim.

ZACHOWANIE SIĘ MIESZKAŃCÓW

Każdy mieszkaniec obowiązany jest w domach mieszkalnych stosować się do wskazówek wywieszonych w bramach domów i podporządkowywać się bezwzględnie zarządzeniom organów samoobrony domów wzgl. bloków domów. Na ulicach i placach publicznych należy się podporządkowywać zarządzeniom organów Policji Państwowej i posterunków bezpieczeństwa. Należy unikać bezcelowego gromadzenia się a chodnikach, ulicach i placach publicznych.

Na stacjach kolejowych, w urzędach, w kościołach, w lokalach rozrywkowych itp. stosować się bezwzględnie do wskazówek lokalnych organów o. p. l. oraz ściśle przestrzegać podanych do publicznej wiadomości ogłoszeń i zarządzeń władz o. p. l.

W CZASIE ALARMU LOTNICZEGO

Zagrożenie miasta nalotem powietrznym będzie ogłaszane sygnałem alarmu lotniczego przez 3 minutowe brzmienie syren pożarniczych. Z chwilą więc usłyszenia sygnału alarmu lotniczego przebywający w mieszkaniu muszą stosować się do zarządzeń organów samoobrony, przechodnie natychmiast opuścić ulice i place i udać się do swych domów wzgl. domów najbliżej położonych. Wszelkie pojazdy tak mechaniczne jak i konne zatrzymują się natychmiast przy krawężnikach na węższych ulicach na połowie chodnika i zgaszają światła, wyłączają silniki, wyprzęgają konie i przywiązują je do tylnej części wozu raz zawiązują oczy. Po wykonaniu tych czynności kierowcy, woźnice oraz pasażerowie chronią się do najbliżej położonych domów mieszkalnych. Bramy domów muszą być przymknięte lecz nie zamknięte na klucz.

ALARM GAZOWY

W razie użycia przy nalocie gazów bojowych ogłaszane będą na terenie zagrożonych domów lub bloków domów, sygnały alarmu gazowego tj. dźwięki gongów a w razie powstania pożarów dźwięki dzwonków pożarowych.

PO ODWOŁANIU ALARMU

Odwołanie alarmu lotniczego będzie ogłoszone przez urywane dźwięki syren w ciągu 3 minut. Po odwołaniu alarmu normalny tryb życia może być wznowiony od razu lub stopniowo, w miarę likwidacji skutków napadu. Zbliżanie się ludności cywilnej do ewentualnych niewybuchów bomb jest surowo wzbronione ze względu na niebezpieczeństwo. Po odwołaniu alarmu pogotowie obrony opl. trwa nadal aż do czasu odwołania.

Apelujemy do ludności, by w całej rozciągłości podporządkowała się tym przepisom w dobrze rozumianym interesie własnym. Ponadto za niestosowanie się do powyżej streszczonych przepisów grozi kara więzienia do lat 2 i grzywna.

Ostatni numer Lecha, wydawanego od 43 lat, ukazał się 3 września 1939 roku. Osiem dni później do Gniezna wkroczyły wojska niemieckie.


Artykuł opublikowany po raz pierwszy 1 września 2018 roku

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane